REKLAM

1.       Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden han­gisi genel anlamda kullanılmıştır?

A)   Sözünü ettiğimiz ressam dünyaca ünlüdür.

B)   Şimdi yeşermiştir köyümün o güzel yaylaları.

C)  Trene yetişebilmek için koşar adım ilerliyorduk.

D)  Bu öykü Ömer Seyfettin'in kaleminden çıkmış bir öyküdür.

E)   Yazar, eserini oluştururken birçok zorluğa katlan­mak zorunda kalır.

 

2.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler gerçek (temel) anlamıyla kullanılmıştır?

A)   insanları seven, samimi, sıcak biriydi.

B)   Kayığın burnu adaya doğru çevrildi.

C)   Bu sene İstanbul'a hiç kar yağmadı.

D)  O günü hatırladıkça derin kederlere gömülürüm.

E)   Ona söylediklerime ince bir karşılık verdi.3.       Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden han­gisi terim anlamıyla kullanılmıştır?

A)   Bu ozan, bütün şiirlerini Erzurum ağzıyla söyler.

B)   Artık, bu tarz sorunları kökten halletmeliyiz.

C)  Yaş dolu, yeşil gözleriyle bana doğru bakıyordu.

D)  Güneşimsin benim, her sabah dünyamı aydınla­tan.

E)   Dünkü yağmurdan sonra hava sıcaklıkları iyice düştü.4.       Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler­den hangisi, nitelik - nicelik yönünden diğerlerin­den farklıdır?

A) Birbirini izleyen açı olaylar moralini iyice bozmuştu.

B) Savcı, bu korkunç ihbar karşısında hemen hareke­te geçti.

C)   İstanbul'un o büyük nüfusunu, kenar semtlerde ya­şayanlar oluşturuyor.

D)  Rasim Efendi zengin, görgülü ve son derece kibar bir adamdı.

E)   Ortalık aydınlanmaya başlayınca o da rahat bir nefes aldı.5.       Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlı değildir?

A)   Çantasındaki parfüm şişesini doldurmak için ma­ğazaya girdi.

B)   Güneş görünmüyordu, yalnız o bulut kümesi vardı havada.

C)   Kısa zaman içinde oldukça yüklü miktarda para bi­riktirdi.

D)  Yazar bu romanında iyi insanların kötülerle müca­delesini anlatmış.

E)   Hemen, anneme bir mektup yazıp olanı biteni an­lattım.6.          I.  Çocuk eline geçirdiği oyuncakla hızla kaçtı.

II.   Ocaktan hava kaçtığını görünce ışıkları kapattı.

III.   Eline geçen bu son fırsat da kaçmasın!

IV.   Neden kaçıyorsun öyle, yakalayacağım seni!

V.   Gerçekleri söylemekten kaçıyor gibiydi. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde "kaçmak" söz­cüğü gerçek (temel) anlamıyla kullanılmıştır?

A)   I. ve III. B)  I. ve IV. C) II. ve V.

D) III. ve V. E) IV ve V.7.       Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sesteşi olan sözcüklere örnek gösterilebilir?

A)   Kuru yapraklarla dolmuştu bahçe.

B)   Çocuğun sesi ağlamaklı geliyordu.

C)  Cümlenin başını hatırlayamıyordum.

D)  Zamanı gelince bize katılacaktı.

E)   Yazarın kullandığı dil oldukça sadeydi.8.          I.  Sevsen de bendesin sevmesen de

II.   Yanlış bir hayat, yalan bir umuttu bu

III.   Sussun bülbüller istemem bu şarkıyı

IV.   Hasretinle yanan gönlüm de söndü

V.   Tutsak bir hayale daldım seninle Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde kar­şıt kavramlar bir arada kullanılmıştır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.9.       Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yan anla­mıyla kullanılmıştır?

A)   Dağın sırtı güneşe bakıyordu.

B)   Bu adamı hiç gözüm tutmadı.

C)  Yüreğim yandı gidişinin ardından.

D)  Aramızdaki bağ, yıllara meydan okudu.

E)   Bu işin sonu başından belliydi.10.     Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicel an­lamda kullanılmıştır?

A)   Dar görüşlü olduğundan sevilmiyordu.

B)  Tabelayı yüksek bir binaya astı.

C)   Büyük umutlar beslerdi her zaman.

D)  Yeşil gözleri sevgiyle gülümsüyordu.

E)  Ağır duruşuyla dikkat çekiyordu.11.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir sıralama vardır?

A)   Yazar ilk romanı "Memleketim" ile adını duyurdu.

B)   Kıyafetlerinin içinde en çok pembe eteğini severdi.

C)  Bu menekşe bahçedeki çiçeklerin en güzeliydi.

D)  Sanat dünyası müziğe yeni atılanlarla dolu.

E)   Okuduğu kitaplarla dost olmayı başarıyordu.12.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük yoktur?

A)   Elindeki karton parçalarıyla camın kırılan yerini ka­padı.

B)   Mahalledeki kadınlar aralarında fısıldaşıyordu.

C)  Şoför patlayan lastiği değiştirmek için aşağı indi.

D)  Yükü ağır olan hamalın sepetinden gıcırtılar geli­yordu.

E)   Sınıftaki gürültüyü kesmek için uğraşıyordu öğret­men.13.     Dönelim, aradığımız belki de hüzün

Yollar ardından bana şimdi görün

Ağlar yüzüne değdikçe yaslı gözlerim

Gir yazgıma ey yâr, orda güleyim

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)   Eşanlamlı sözcükler vardır.

B)   Somut anlamlı sözcük vardır.

C)  Nitel anlamlı sözcük kullanılmıştır.

D)  Soyut anlamlı sözcük vardır.

E)   Karşıt kavramlar kullanılmıştır.14.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavra­ma yer verilmiştir?

A)   Kendisini aramadığımız bir yerde gizlenir mutluluk.

B)   Ayağı kayınca bir anda yere düştü çocuk.

C)  Bahçe aydınlanınca kuşlar dallara kondu.

D)   Buz gibi bir kış akşamında karşılaşmıştık.

E)   Dışardan gelen gürültüyü konuşuyordu herkes.15.     Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde yakın  anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A)   Sessiz bir bakışla süslemişti narin duruşunu.

B)   Nice keder ve üzüntünün habercisidir bu kara tren.

C)  Uzak görünen yakın umutlarla doludur hayat.

D)  Güzel ve sevimli bir kardeşi vardı onun.

E)   Yaşam, geçmişin külleri üzerine temellenir.16.        I.  Gecemi umutlu kılan bu inci taneleri

II.   Kızgın sahralarda rüzgâr gibi eserdin

III.   Neden geç geldin, gözüm yollarda

IV.   Gökyüzünün başka rengi de varmış

V.   Kuş olur uçardım senden öncesi Yukarıdaki dizelerin hangilerindeki altı çizili söz­cüklerin olumsuz biçimi de vardır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.

D) II. ve IV. E) III. ve V.17.     Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A)   Kır bir atın üzerinde dolaşıyordu köyü.

B)   Din, kişilerin vicdanına seslenir öncelikle.

C)  Seni bekliyorum, hemen aşağı in!

D)   Eski köye yeni adet getirmeye çalışıyordu.

E)   Gürültü geliyordu yan taraftaki odadan.18.     Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nitel an­lamlı değildir?

A) Karanlık düşünceler içinde yaşıyorduk o yıllar.

B)   Rahat bir hayat sürmenin özlemiyle yaşadı.

C)  Küçük mutluluklar arardı kendine her an.

D)   Hırçın bakışları doldurmuştu bir anda salonu.

E)   Uzun mesafeler vardı gideceğimiz yerler arasında.

 

SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ
1-E
2-C
3-A
4-C
5-D
6-B
7-E
8-D
9-A
10-B
11-C
12-A
13-A
14-A
15-B
16-B
17-D
18-E

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile