REKLAM

2012 / 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………. İLKOKULU 4-A SINIFITRAFİK G. DERSİ II. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

 

A - Aşağıdaki cümlelerde doğru olanlara ( D ) , yanlış olanlara ( Y ) işareti koyunuz.( 10 P. )
1 -() Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda gidiş yönüne göre yolun sağ tarafından yürünmelidir.
2 -()Trafikte taşıtlar kırmızı ışıkta dururken, yayalar kendileri için yanan sarı ışıkta geçerler.
3 -()Taşıtların kapı ve penceresinden elimizi, kolumuzu, başımızı çıkarmak çok tehlikelidir.
4 -() Taşıta binerken ve taşıttan inerken; taşıtın tam olarak durması beklenmemelidir.
5 -() Toplu taşıma araçlarında sürücünün canının sıkılmaması için onunla sohbetetmeliyiz.
B - Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen kelime veya kelime gruplarından uygun olanları yazınız.
( durmadan – zarar – banketten – ortadan– sola – sağa – alt ve üst geçitler – rahatsız – kolye -tek sıra – emniyet kemeri – yan yana ) ( 24 P. )
 
1 - Taşıt içinde çevremizdeki insanları……………………………………………….. edecek davranışlarda bulunmamalıyız.
2 – Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı,……………………………………………………………………………..güvenli geçiş yerleridir.
3 – Karşıdan karşıya geçerken ilk önce ……………………………………………….. bakmalıyız.
4 – Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda …………………………………………………….yürümeliyiz.
5 – Servis aracı tam olarak ……………………………………………….. araçtaninmemeliyiz.
6 – Toplu taşıma araçlarına ……………………………………………….. vermemeliyiz.
7 – Yaya kaldırımı olmayan yollarda grup halindeysek ………………………………………..……………..………….. yürümeliyiz.
8 – Yolculuk sırasında ………………………………………………………….………… takmalıyız.
 
C -Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1 – Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallardan üç tanesini yazınız.( 6 P. )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
2 – Soldaki tabloda verilen bilgilerle bu bilgilerin karşılıklarını rakamlarla eşleştiriniz. ( 20 P. )
Kaza anında araçtan fırlamamızı önler.
Araçlarda bulunmayan kara yolundaki insanlar
Yayalar ve taşıtlar için dur demektir.
Yayaların yürümesine, taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan çakıl veya toprak yol.
Otobüste şoför dışındaki kişiler
1
2
3
4
5
Yaya
Banket
Yolcu
Emniyet kemeri
Kırmızı ışık
………..
………..
………..
………..
………..

 
4 - Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır?
A ) Taşıt içinde gürültü yapanları uyarmakB ) Taşıt içinde ayaktayken bir yere tutunmakC ) Taşıt penceresinden dışarıya el ve baş çıkartmakD ) Taşıt içinde alçak sesle konuşmak
 
5 – Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerindendir ?
A ) Üst geçitlerB ) Köşe başlarıC ) İki taşıt arasıD ) Ana caddeler
 
6 - Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A ) Trafik kurallarına uymak can ve mal kaybını önler.
B ) Trafik kuralları uzun çalışmalar sonunda belirlenmiştir.
C ) Trafik kurallarına uymakla kalmamalı, uymayanları da uyarmalıyız.
D ) Trafik kurallarına yalnızca sürücüler uymalıdır.
 
7 – Trafiği düzenlemekle görevli olan kişi kimdir ?
 
A ) sürücü B ) Trafik polisiC )makinistD ) kaptan
 
8 – Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanmanın yararlarındandır?
A ) Ölüm ve yaralanmaları en aza indirmekB ) Uyuyarak rahat yolculuk sağlamakC ) Akaryakıttan tasarruf sağlamakD ) Sürücünün rahat nefes almasının sağlamak
 
You have no rights to post comments