REKLAM

1.       Bazı yazarların, çok beğenilen kitaplarına sahip çıkma­larını, tutulmayan kitaplarını ise başkası yazmış gibi ortada bırakmalarını anlayamıyorum. Unutmamalı ki yazarı başarıya götüren o beğenilmeyen kitaplarıdır. Çünkü kaybedilen her savaş kazanılacak savaşların provasıdır.

Altı çizili sözün parçaya kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A)   Başarıya giden yolda pek çok engelle karşılaşırsınız.

B)   Başarının anahtarını bilmiyorum; ama başarısızlı­ğın anahtarı herkesi mutlu etmeye çalışmaktır.

C)  Kararsızlık; bilgisizlik ve yeteneksizlikten daha faz­la başarısızlığa neden olur.

D)  Yapabildiğiniz kadar hata yapın; çünkü başarıyı bu yol üzerinde bulacaksınız.

E)   Her başarı bir başarısızlığı beraberinde getirir.

1.       Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden han­gisi genel anlamda kullanılmıştır?

A)   Sözünü ettiğimiz ressam dünyaca ünlüdür.

B)   Şimdi yeşermiştir köyümün o güzel yaylaları.

C)  Trene yetişebilmek için koşar adım ilerliyorduk.

D)  Bu öykü Ömer Seyfettin'in kaleminden çıkmış bir öyküdür.

E)   Yazar, eserini oluştururken birçok zorluğa katlan­mak zorunda kalır.

SÖZCÜĞÜN ANLAMI VE YORUMU TEST 11  I.   İskemleleri çekerek masanın etrafına oturduk.

II.   Bu araba on beş ton yük çeker.

III.   İpi biraz daha çekin.

IV.   Sünger bütün suyu çekti.

V.   Yeni aldığımız tekne otuz kişi çekiyor. "Çekmek" sözcüğü yukarıdaki numaralı cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A)  I. ve II. B)  I. ve III.            C) II. ve III.

D) II. ve V.              E)  IV. ve V.

1.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük benzetme ilgisi olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?

A)   Ege'nin incisi bu yıl da turistle doldu taştı.

B)   Anılarını bizimle paylaşmaktan çekinirdi çoğu zaman.

C)  Gemimiz akşama doğru Çanakkale'den kalkmıştı.

D)  Yazdığı anlarda tatlı bir tebessüm belirirdi yüzünde.

E)   Okuduğu kitaplarla ayrı ayrı dünyalar kurardı kendine.

ADI-SOYADI:……………………………………………………………………………………………………………… SINIFI: 9/……..........           NO:………………….................................

…………………………. LİSESİ

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM  1. DİL VE ANLATIM YAZILISI

S.1. İletişim niçin gerekli olduğunu maddeler halinde yazınız. (2+2+2+2=8 puan)