REKLAM

1-......................, bir bilginin, niyetin, ilke ya da amacın bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İletişim B) Gösterge        C) Alıcı       D) İleti      E) Kanal

9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları ADA Yayınevi SAYFA 120 Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

• Haber cümleleri bilgi vermek ve bir olayı aktarmak üzere düzenlenen cümlelerdir.  (D)
• Haber cümlelerinde dinleyicinin inandırılması zorunluluğu yoktur.  (D)
• Haber cümlelerinde verilen bilginin doğru olması gerekir.  (Y)
• Haber cümlelerinde dil göndergesel işlevde kullanılır.       (D)
 
DEĞERLENDİRME
1. “Denilebilir ki buraların en çalışkan, en becerikli, en yırtıcı adamıdır. Ekmeğini taştan çıkarır.”
Bu söz aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse kendisinden söz edilen kişinin olumsuz bir yönü de belirtilmiş olur?
A. Başkalarını ekmeğinden etse bile. ***
B. Ekmek elden su gölden demez.
C. Ekmek aslanın ağzında olsa bile.
D. Ne yapar eder bir ekmek kapısı bulur.
E. Ne kendi ekmeğiyle oynatır ne de başkalarınınkiyle.
(ÖSS - 1983)
SAYFA 98
6. ETKİNLİK:
“Soba Boruları” adlı metinden alınan ve örnek olarak verilen aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı kelime grupla­rını inceleyiniz. Bu kelime gruplarının oluşumunu (yapısını) belirtiniz. Bu kelime gruplarındaki edatların işlevlerini (cümleye kattığı anlamı) örnekteki gibi yanlarındaki yay ayraçların içine yazınız.
• “Akar Oteli’ne gelinceye kadar hiçbir şey konuşmadılar.” ÖLÇÜ
• “Soba boruları ile birlikte adam ötekilerin arasına karışmıştı.” BİRLİKTELİK
• “Seni yorduğum için beni bağışla!” NEDENLİK
• “Gözlerinin içinde titreyen çocuk yüzü utanıyor, yanlış bir iş yapmış gibi sıkılıyordu.” BENZERLİK
2012 / 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………. İLKOKULU 4-A SINIFITRAFİK G. DERSİ II. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI