REKLAM

 

1.BÖLÜM: Aşağıda yazılı olan peygamber efendimizin aile büyüklerini  ,isimleriyle eşleştiriniz.(10 PUAN)                                                    

        (1)   Abdülmuttalip                           (   )  Babası

        (2)   Abdullah                                   (   )   Amcası

        (3)   Halime                                      (   )   Annesi

        (4)  Amine                                        (   )   Sütannesi

        (5)Ebu Talip                                      (   )   Dedesi

 


 

2.BÖLÜM: Cümle başlarına doğruysa D,yanlışsa Y yazınız.(10 PUAN)

  (   )  Elhamdülillah, bir Allah’a şükür ifadesidir.

  (   )  Beden temizliği için yalnızca vücudumuzu temiz tutmak yeterlidir.

  (   )  Güzel ahlaklı olmanın tek koşulu  beden temizliğini yapmaktır.

  (   )  Hz. Muhammed(s.a.v) Medine’de doğmştur

  (   )  Allah’ inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun.’ Sözü bir hadistir.

  (   )  Temizlik,maddi temizlik ve manevi.temizlik olmak üzere ikiye ayrılır.

  (   )  Başkasının karşısında eğilmemek  doğruluk  demektir

  (   )  Hz. Muhammed(s.a.v) doğduktan hemen sonra babasını kaybetmiştir.

   (   ) Güzel davranışta bulunmak için öncelikle dinlemek gereklidir.

  (  ) Peygamberimiz doğmadan önce Arabistan’da kumar ve içki gibi kötü alışkanlıklar yaygın değildi

3.BÖLÜM :Cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(14 PUAN)

1-  Dinimize göre yemek yedikten sonra ……………………………..denir.

2-  Hz. Muhammed(s.a.v)………………………………yılında Mekke’de doğmuştur

3-  Hz. Muhammed(s.a.v)……………yaşına kadar sütannesinin yanında kalmıştır.

4-  Dedesi vefat ettiğindeHz. Muhammed(s.a.v)………………yaşındaydı.

5-  Hz. Muhammed(s.a.v),yirmi beş yaşındayken çok dürüst ve iyi bir kadın olan……………………ile  evlendi.

 

6 -Elhamdü …………. rabbil’alemin. Errahmânir’rahim.  ………….. yevmiddin. İyyâke na’budü ve ……….neste’în, İhdinessırâtel …………. Sırâtellezine en’amte aleyhim, gayrilmağdûbi …………… ve leddâllîn. Amin.

4- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. .(10 PUAN)

1-Hz. Muhammed(s.a.v)doğduğu dönemde Mekke ve çevresi  sosyal, dini ve ekonomik yönden nasıldı?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-Beden         temizliği         için      neler   yapılmalıdır?(10PUAN) …………………………………………………………………

3-Hz. Muhammed(s.a.v)’e ‘Muhammedül Emin’ denilmesinin nedenleri nelerdir?Açıklayınız. .(10 PUAN)

 

1-Hz.Muhammed hangi yılda doğmuştur?

 

A)    0      B) 571      C) 632          D)671

                   

2-Hz.Muhammed kaçyaşında peygamber olmuştur?

      A) 40           B)30    B) 25        D)  35

3-Peygamberimize Muhammed adını  kim koymuştur?

A) Babası   B) Annesi   C) Dedesi     D)Amcası

    

4- Doğruluk ne demektir?

A) Kimseyi kandırmamak 

B) Zayıf ve ince olmak

C) Başkasının karşısında eğilmemek

D) Uzun boylu olmak

 

5. Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Elleri yıkamak  

B) Çevreyi temiz tutmak.

C) Kötü sözlerden uzak durmak.

D) Elbiseleri temiz tutmak

 

6. “Dürüstlük” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar, huzurlu ve mutlu olurlar.         

B) Dürüstlük, iç temizliğin bir göstergesidir.

C) Dürüst insanlar hem Allah hem de insanlar tarafından sevilir.       

D) Dürüst insanlar başarısız olurlar.

 

7.Hz (hazret) sözcüğünün anlamı nedir?

 

A)Güzel  B)Ahlaklı  C)Saygıdeğer D)Temiz

 

8. Allah(cc) insanlara ne için peygamber göndermiştir?

    A) İnsanların onu sevmesi için.

    B) Dünyadaki boşluğu doldurmak için.

    C) İnsanlara doğru yolu göstermek ve insanların mutlu yaşaması için.

    D) İnsanlara yanlış yolu göstermek için.

 

9.Müslümanların ibadet ettikleri yere ne denir? 

 

A) Kilise         B) Havra       C) Mabet     D) Cami

 

10. Her hayırlı işe başlarken besmele ile başlamalıyız. Besmelenin anlamı nedir?

A) Ben tanıklık ederim ki Allah birdir.

B) Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım.

C) Allah’a çok şükür.                                      

D) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

 

 

11.Bize iyilik yapan birine teşekkür ederiz. Bize sayamayacağımız kadar çok nimet veren Yüce Rabbimiz bunca nimet karşılığında bizden ne istemektedir?

A) Çalışmamızı istemektedir.              

B) Hiçbir şey çünkü Allahın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

C) Şükretmemizi istemektedir.           

D) Kötülük yapanlara iyilik yapmamızı istememektedir.

 

12. Peygamber Efendimiz “Aranızda selamı yayın.” Buyurmuştur. Bu hadisten yola çıkarak hangisi söylenebilir?

A) Birbirimizi sevmeliyiz.                               

B) Birbirimize iyi davranmalıyız.

C) Selamlaşmak, aramızda sevgiyi arttırır.      

D) Tanımadıklarımıza selam vermemeliyiz.

 

13- İç temizliğin en önemli özelliği nedir?

    A) İçimizi abdest alıp temizlemek.

    B)Midemizin içini temiz yiyeceklerle doldurmak.

    C) Kötülüklerden uzak durmak.

    D)Sözünde durmak dürüst ve güvenilir olmak.

14. Aşağıdakilerden hangisi dinin öğütlerinden değildir?

A) Din, sevgi ve saygıyı öğütler

B) Din, insanlara karşı bencilliği öğütler

C) Din, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütler

D) Din, insana güzel ahlaklı olmayı öğütler

 

15. Hz. Muhammed(s.a.v) nerede doğmuştur?

    A) Türkiye- Mekke

    B) Suriye- Mekke

    C)Sûdi Arabistan- Mekke

    D)Mısır- Mekke

 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir yolculuğa çıkarken geride kalanlara söylediğimiz bir sözdür?

A) Allah zihin açıklığı versin.     B) Allah ‘a emanet olun.

C) Allah yolunu açık etsin.        D) Allah rahmet eylesin.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz?

A) Hoşgörülü olmak          B) Yalan söylemek               

C) Güzel sözler söylemek   D) Küçükleri sevmek

 

18. Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir? 

A) Ya Allah                             B) Hayırlısı     

C) Allah’a şükür                       D) Maşallah

 

Test soruları 18x2= 36 puandır.

 

              BAŞARILAR…

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile