Now loading.
Please wait.

REKLAM

2007-2008 ÖĞRETİM YILI ..... LİSESİ 9. SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA

SORULAR

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 26 p.)
  1. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler derken kastedilen edebi tür ……………… dir. ( 2 )
  2. Olay, düşünce duygu ve hayalleri dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirme sanatına …………. denir. ( 2 )
  3. “Dest-busı arzusiyle ger ölürsem dostlar
   Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su” beytinde “s” sesi sıklıkla kullanılarak ……………….. yapılmıştır.
   ( 2 )
  4. ……………bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin belirgin ve kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır. ( 2 )
  5. Güzel sanatlar, …………………, ……………., ve …………….olmak üzere üç gruba ayrılır( 6 )
  6. Mimari, heykel, resim ve hat gibi sanatlar………………..sanatlar grubuna girer. ( 2 )
  7. Mısralarda aynı ünlü harflerin tekrarlanmasıyla oluşan ahenge ………………………………. denir. ( 2 )
  8. Resmin malzemesi fırça, boya, tuval; edebiyatın malzemesi ise ……………dir. ( 2 )
  9. Edebî metinlerin temel ifade şekilleri ……………….. ve …………………. dır. ( 4 )
  10. Bir kelimenin veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı ve bütünlüğü içerisinde değer ve anlam kazanmasına …………….. denir. ( 2 )

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bilgi yanlışı vardır. ( 5 p.)

A. Şairin şiirini yazdığı dönemdeki hâkim olan düşünceye zihniyet denir.

B. Şairle yaşadıkları dönemim düşünce yapısından etkilenirler.

C. Edebî eserler yazıldıkları dönemden izler taşır.

D. Şairler benimsedikleri düşünce sistemini şiirlerine yansıtırlar.

E. Şair ile yaşadığı dönem arasında bir bağ yoktur.

3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ( D), yanlış ise (Y) yazınız. ( 20p. )

  • Aynı dili konuşan insanlar ortak kültürel değerlere sahiptir. ( )
  • Sanat eseri sadece insanın doğayı anlatma biçimlerinden doğmuştur. ( )
  • Güzel sanatların temelinde güzellik, etkileyicilik, öğreticilik, evrensellik ve yaratıcılık vardır. ( )
  • Sanat eseri, öncelikle doğruluk ve fayda değil, güzellik amacı güder. ( )
  • Şiirde kullanılan dille günlük hayatta kullanılan dil arasında hiçbir fark yoktur. ( )
  • Edebi metinlerde günlük hayatta kullanılan kelimelere yeni anlamlar yüklenir. ( )
  • Aruz ölçüsüyle yazılan şiirlerde genel olarak ağır ve anlaşılması güç bir dil kullanılmıştır. ( )
  • Hikaye ve romanlar kurmaca metinlerdir ( )
  • “Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına

Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına” beytinde hüsn-i tâlil sanatı vardır ( )

  • bir roman yazarı toplumsal olayları tarafsız bir biçimde işlemek zoundadır. ( )

4. Edebiyat bir sanat mıdır yoksa bilim midir? Neden? Açıklayınız. ( 5 p. )

5. Edebiyat en çok hangi bilimlerden yararlanır? ( 4p. )

6. “Gözler var sözleri anlatır

Sözler var gözleri ağlatır” dizeleri için aşağıda verilen yargıların yanına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y)

yazınız. ( 10p. )

a) “r” sesleri ile aliterasyon yapılmıştır. ( )

b) Tam kafiye kullanılmıştır. ( )

c) İç kafiye vardır. ( )

d) 9’lu hece ölçüsü kullanılmıştır. ( )

e) Redif kullanılmıştır. ( )

7. Aşağıdaki her dizede bir söz sanatı vardır.Bu söz sanatlarını yazınız? ( 15 p. )

İnsanlar mutlu olsun diye açmıştı tüm çiçekler. ( …………………………………………….)

Bülbül gülsüz; gül bülbülsüz yapamazdı. ( …………………………………………….)

Mecnun bu aşkı bilseydi,kendinden utanırdı. ( …………………………………………….)

Aslanlarımız maçı dört sıfır kazanmış. ( …………………………………………….)

Sessizce ağlamıştı kağnılar kadınların haline. ( …………………………………………….)

8. Olay çevresinde oluşan edebi metinler kaça ayrılır? Yazınız. ( 10 p. ) Bu metinlere örnekler veriniz. ( 5 p. )

2007-2008 ÖĞRETİM YILI PINARHİSAR ANADOLU LİSESİ 9/B SINIFI

TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA

CEVAPLAR

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 26 p.)
  1. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler derken kastedilen edebi tür şiir dir. ( 2 )
  2. Olay, düşünce duygu ve hayalleri dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirme sanatına edebiyat denir. ( 2 )
  3. “Dest-busı arzusiyle ger ölürsem dostlar
   Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su” beytinde “s” sesi sıklıkla kullanılarak
   aliterasyon yapılmıştır. ( 2 )
  4. Zihniyet bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin belirgin ve kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır. ( 2 )
  5. Güzel sanatlar, işitsel, görsel ve dramatik olmak üzere üç gruba ayrılır( 6 )
  6. Mimari, heykel, resim ve hat gibi sanatlar görsel sanatlar grubuna girer. ( 2 )
  7. Mısralarda aynı ünlü harflerin tekrarlanmasıyla oluşan ahenge asonans denir. ( 2 )
  8. Resmin malzemesi fırça, boya, tuval; edebiyatın malzemesi ise dildir. ( 2 )
  9. Edebî metinlerin temel ifade şekilleri manzum ve mensurdur. ( 4 )
  10. Bir kelimenin veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı ve bütünlüğü içerisinde değer ve anlam kazanmasına bağlam denir. ( 2 )

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bilgi yanlışı vardır. ( 5 p.)

A. Şairin şiirini yazdığı dönemdeki hâkim olan düşünceye zihniyet denir.

B. Şairle yaşadıkları dönemim düşünce yapısından etkilenirler.

C. Edebî eserler yazıldıkları dönemden izler taşır.

D. Şairler benimsedikleri düşünce sistemini şiirlerine yansıtırlar.

E. Şair ile yaşadığı dönem arasında bir bağ yoktur.

3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ( D), yanlış ise (Y) yazınız. ( 20p. )

  • Aynı dili konuşan insanlar ortak kültürel değerlere sahiptir. ( D )
  • Sanat eseri sadece insanın doğayı anlatma biçimlerinden doğmuştur. ( Y )
  • Güzel sanatların temelinde güzellik, etkileyicilik, öğreticilik, evrensellik ve yaratıcılık vardır. ( D )
  • Sanat eseri, öncelikle doğruluk ve fayda değil, güzellik amacı güder. ( D )
  • Şiirde kullanılan dille günlük hayatta kullanılan dil arasında hiçbir fark yoktur. ( Y )
  • Edebi metinlerde günlük hayatta kullanılan kelimelere yeni anlamlar yüklenir. ( D )
  • Aruz ölçüsüyle yazılan şiirlerde genel olarak ağır ve anlaşılması güç bir dil kullanılmıştır. ( D )
  • Hikaye ve romanlar kurmaca metinlerdir ( D )
  • “Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına

Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına” beytinde hüsn-i tâlil sanatı vardır ( D )

  • bir roman yazarı toplumsal olayları tarafsız bir biçimde işlemek zorundadır. ( Y )

4. Edebiyat bir sanattır. Sanat eseri, öncelikle doğruluk ve fayda değil, güzellik amacı güder. İnsanda estetik duygular uyandırmak amacıyla ortaya konan ürünlerdir. ( 5 p. )

5. Edebiyat en çok tarih ve psikolojiden yararlanır. ( 4p. )

6. ( 10p. )

a) “r” sesleri ile aliterasyon yapılmıştır. ( D )

b) Tam kafiye kullanılmıştır. ( D )

c) İç kafiye vardır. ( D )

d) 9’lu hece ölçüsü kullanılmıştır. ( D )

e) Redif kullanılmıştır. ( Y )

7. Aşağıdaki her dizede bir söz sanatı vardır.Bu söz sanatlarını yazınız? ( 15 p. )

İnsanlar mutlu olsun diye açmıştı tüm çiçekler. ( hüsn-i talil )

Bülbül gülsüz; gül bülbülsüz yapamazdı. ( tenasüp )

Mecnun bu aşkı bilseydi,kendinden utanırdı. ( telmih )

Aslanlarımız maçı dört sıfır kazanmış. ( istiare )

Sessizce ağlamıştı kağnılar kadınların haline. ( teşhis )

8. Olay çevresinde oluşan edebi metinler kaça ayrılır? Yazınız. ( 10 p. ) Bu metinlere örnekler veriniz. ( 5 p. )

Anlatmaya bağlı metinler : Roman, hikaye, anı,…

Göstermeye bağlı metinler : Tiyatro.

REKLAM