Now loading.
Please wait.

REKLAM

12.Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı

12.Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları

1.            Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan …………………, resmî bir gazete idi. Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından …………………… çıkarıldı. İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında çıkarılan ……………………………..dir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)

2.            “İlk Türk romanını yazdı. Sefiller, Robinson çevirileriyle Batılı romanı tanıttı. Türk dili üzerine araştırmaları, sözlük ve ansiklopedi çalışmaları vardır.” Sözü edilen Tanzimat sanatçısı kimdir? (5)

3.            Aşağıdaki cümlelerde hangi edebi akımdan söz edildiğini cümlelerin karşılarına yazınız.(10)

a) Mısrada anlamdan çok sözcüklerin mısra içindeki sıralanışından doğan ritme

önem verilmiştir ………………

 

b) Şiirde gerçek değil, gerçeğin bizde bıraktığı etki anlatılmalıdır:………………………

c) Sanatçılar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlememiş, olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini belirtmekten

kaçınmamışlardır:………………………..

d) sağduyunun denetiminde kişinin soyluluğu, yüceliği ortaya konmak istenmiş; eğitici, öğretici amaç

güdülmüştür:………………………..

e) Sanatçı, anketler ve benzeri belgelerden yararlanarak gerçeğe varmak ister:…………………………..

4.            “Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki yeri gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir bir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir.” Sözü edilen eseri yazınız?(5)

5.            “…………… makalesinde Türk edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarında yenileşmesi, öz kaynaklarına dönmesi gerektiğini savunan ………………………………………….., eski ile yeni arasında bocalar ve ………………………..adlı antolojisinde Arap, Fars ve Türk Divan şairlerinin şiirlerini toplar.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)

6.            “Ziya Paşa’nın hiciv türündeki kasidesidir. Ali Paşa’yı yermek için yazmıştır.” Sözü edilen eser hangisidir?(5)

7.            İbrahim Şinasi, Batı edebiyatı yolunda ilk örnekleri veren, Batılı türleri tanıtan, Tanzimat edebiyatının kurucularındandır. Yazarın ilk örneğini verdiği türlerden veya Türk edebiyatında yaptığı yeniliklerden üçünü yazınız.(6)

8.            “Gazeteci, şair ve yazardır. Divan Edebiyatı geleneğinden kurtulamamıştır. Uyak tartışmasında, ‘göze göre uyak’ anlayışını savunmuştur. Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sünbüle adlı şiir kitapları vardır.” Sözü edilen Tanzimat II. Dönem sanatçısı kimdir?(5)

9.            Namık Kemal’in tiyatro eserlerini yazınız.(10)

10.          “Realizmin etkisiyle yazılmıştır. Batı hayranlığı yolunda düşülen gariplikleri eleştirir. Roman kahramanı Bihruz Bey, alafranga züppe tipine örmektir.” Sözü edilen eseri ve bu eserin yazarını yazınız.(6)

REKLAM