Now loading.
Please wait.

REKLAM

  1. 1. Aşağıda tanıtılan yazarların isimlerini yazınız.

(30 puan)


a)        Şiire aruzla başlamış sonraları heceyle yazmaya  başlamıştır.  Hece ölçüsüyle gazel biçiminde şiirler de yazmıştır. “Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi” adlı manzum masalıyla  sevilmiştir. Mizah çalışmaları da vardır.

 

 

b)       Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerden sonra daha çok heceyi kullanmaya başlamıştır. “Sanat” adlı şiiriyle “memleketçi edebiyat” anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir.

 

c)        Fransız sembolistlerinden ve halk şiirinden yararlanarak heceyle kendine has, başarılı şiirler yazmıştır. İlk dönem şiirlerinden sonra mistik konuları, madde ve ruh ilişkisini, insanın evrendeki yerini konu edinen şiirler yazmıştır. “Kaldırımlar” şiiriyle geniş bir kesim tarafından tanınmış ve sevilmiştir. Şiirlerini “Çile” başlığı altında bir kitapta toplamıştır.

 

 

d)       Şiir, roman, öykü, deneme, edebiyat tarihi gibi alanlarda eserler veren sanatçının Bursa’da Zaman” adlı şiiri geniş bir kesim tarafından sevilmiştir. Aşkı, Doğu-Batı karşıtlığını ele aldığı romanı olan Huzur, yazarın en önemli romanıdır.

 

e)        Şiirlerinde ölüm korkusunu, yaşama sevincini işleyen şairin şiir kitaplarından biri Otuz Beş Yaş’tır.

 

 

f)        Şiir kitaplarından biri Erciyes’ten Kopan Çığ olan, Ankaralı Aşık Ömer takma adıyla da şiirler yazan şairimiz.

 

g)       Aruzla şiire başlamış “Aruza Veda” şiiriyle aruzu bırakarak heceye geçmiştir.Beş Hececiler’dendir. Bir öğretmen olan şair, şiirlerinde aşk, ölüm, hüzün konularını sıkça işlemiştir.

 

 

h)       Vatan sevgisini, aşk, gurbet ve doğa sevgisini işlediği şiirleriyle tanınır. “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür.

 

i)         Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan, şiirlerinde Anadolu’yu tarihi deniz güzelliklerini işleyen “Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri” adlı şiir kitapları bulunan şairimiz.

 

 

j)         Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazan, “Bu Vatan Kimin” adlı şiiriyle hafızalarda yer eden şairimiz.

 

 

  1. 2. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (30 puan)

a)        Öz şiir anlayışını sürdüren şairler daha çok Batı edebiyatındaki ……………….…….akımından etkilenmişlerdir?

b)       Öz şiir anlayışının Türk edebiyatındaki öncüleri ………………… ve ……….………….….’dir.

c)        Yedi Meşaleciler’in şair olmayan tek temsilcisi ……………………….dır. Yedi Meşaleciler grubu anlayışına en sadık şair …………….………’dır.

d)       Nazım Hikmet Ran, 1921 yılından itibaren şiirlerinde özellikle biçim yönünden ……………………akımının temsilcisi ……………….’den etkilenmiştir.

e)        Orhan Veli, lise arkadaşları ……..……………ve …………………….ile birlikte hareketini başlatmış ve Batı edebiyatındaki …….……………….akımından etkilenmiştir.

 

  1. 3. Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (20 puan)

Cumhuriyet dönemi eserlerinde psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan çalışmalardan faydalanılmıştır.(    )

Cumhuriyet dönemi eserlerinin dili Servet-i Fünun dili gibi ağır ve süslüdür. (    )

Muallim Naci, Cumhuriyet döneminin önemli sanatçılarındandır.(    )

Deneme ve eleştiri türünün usta ismi olan Suut Kemal Yetkin’in Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze adlı eserleri vardır. (    )

Garip akımı imgeyi, kafiyeyi, sanatlı sözü şiirin dışında tutmaya çalışır. (    )

Yedi Meşaleciler, Garip topluluğuna bir tepkidir. (    )

Yedi Meşalecilerin şiir anlayışına göre sanat toplum içindir. (     )

Necip Fazıl, Cahit Sıtkı, Ahmet Muhip Dıranas, öz şiir anlayışı doğrultusunda şiir yazmışlardır. (     )

. Bir Adam Yaratmak, Para, Tohum, Reis Bey Necip Fazıl'ın oyunlarıdır. (    )

Beş Hececiler bir dergi etrafında toplanıp grup olmuşlardır. (    )

 

  1. 4. Aşağıdaki eserlerin yazar veya şairlerini yazınız. (10 puan)

 

Onar Mısra:

 

Bir Ömür Böyle Geçti:

 

Ömrümde Sükut:

 

Sahnenin Dışındakiler:

 

835 Satır:

 

5. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserinin türü nedir? Bu eserde hangi şehirler anlatılmıştır? (6 puan)

 

 

 

 

6. Aşağıdaki çoktan seçmeli testleri cevaplayınız. (4 puan)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet döne­minde öz şiir anlayışının dışında kalan şairler­den biridir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Arif Nihat Asya

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

2. Aşağıdakilerin hangisi Yedi Meşalecilerle ilgi­li doğru bir açıklama değildir?

A) Kendilerinden önceki edebi faaliyetlerin renk­siz ve soluk olduğunu öne sürmüşlerdir.

B) Kendi sanat anlayışlarını "daima yenilik, sa­mimiyet ve canlılık" olarak belirlemişlerdir.

C) Çıkardıkları ortak kitabın ön sözü, topluluğun edebi beyannamesi niteliğindedir.

D) Topluluk üyeleri -Kenan Hulusi Koray dışında-şiir yazmayı sürdürmemiş, edebiyatın diğer alanlarına yönelmişlerdir.

E) Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmışlardır.

 

BU YAZILIYI WORD DOSYASI OLARAK İNDİR

BU YAZILININ CEVAP ANAHTARINI İNDİR

REKLAM