Now loading.
Please wait.

REKLAM

BUCAK ANADOLU LİSESİ 2008-2009 ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Adı Soyadı: No: Sınıfı:

SELMA

(…)

Sarıldı boynuma annem, girince ben içeri

Diyordu ağlayarak: — Görme, Âkif’im çocuğu!

Senin değil, yedi kat ellerin yanar ciğeri,

Ölüm döşekleri üstünde görse yavrucuğu

Şükür, bugün azıcık farklıdır, diyorduk dün…

O pembe pembe yanaklar kireç kesildi bugün!

 

Filan hekim, dediler. Geldi baktı, anlamadı.

Hayır, filan daha bir anlayışlıdır, dediler.

Meğer yalan yere çıkmış o sersemin de adı!

Bırak ki anlasalar var mı çare hiç? Ne gezer!

Hekim ilaçları, oğlum, bütün tesellidir

İlaç yiyip iyi olmak, o bir tecellidir.

 

Sabahleyin dili baktım, biraz ağırlaşıyor…

Melil melil bakıyor şimdi bülbül evladım!

Ne zalim illet imiş: Bir çocukla uğraşıyor…

O olmasaydı da ben keşke hasta olsaydım

Şikayet olmasın amma tahammülüm bitti

Mehmet Akif Ersoy

 

1. “Selma” adlı metindeki temel çatışmayı ve metnin temasını bulunuz. (10)

 

2. “Selma” adlı metnin türünü yazarak şiirden farklı yönlerinden ikisini yazınız. (10)

 


3. Aşağıdaki destanları, karşılarındaki uluslarla eşleştirerek destanların hangi uluslara ait olduklarını belirleyiniz. (10)

Alp Er Tunga İRAN

La Cid ALMAN

İliada ve Odysseia İSPANYOL

Şehname YUNAN

Niebelungen TÜRK

4. “Öyle dürüst öyle kesin bir adamdı ki; ölümün sinsiliği ona hiç gölge düşürmemişti.” “Evine her gece ekmek alıp giden bir erkeğin yokluğu, sensizlik olup yerleşmişti odalarına.”

Cümlelerindeki dili, doğal dil ile karşılaştırarak edebi dil ile doğal dil arasındaki temel farklılıkları belirtiniz. (6)5. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız.(10 puan)

>Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde tema yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmaz. ( )

>Edebi metinler kendilerinden önce ve sonra yazılan edebi metinlerle dil, anlatım, tema yönünden ilişkilidirler.( )

>Sait Faik Abasıyanık, Maupassant tarzı (Olay öykücülüğü) hikâyeleriyle tanınmıştır. ( )

>Koşmanın işlediği konuya göre şiir türü de değişebilir( )

>Divan şairleri kendilerinden sonra gelen şairleri etkilemişlerdir( )

6. Aşağıdaki cümlelerde yer alan söz sanatlarını yazınız. (10 puan)

Gökyüzünde İsa ile

Tur dağında Musa ile,

Elindeki asa ile,

Çağırayım Mevlam seni

Yukarıdaki dizelerde yer alan iki edebi sanat ……………………… ve …………………………………….

Ay, zeytin ağaçlarından yere damlıyordu

Açtım avucumu altına tuttum.

Yukarıdaki beyitte ...........................istiare vardır.

O çay yorgun akar mı bilmem,

Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem

Bu dizelerde görülen iki edebi sanat: …………………….. …………………

7. Ne eski bir tango melodisi ne de siyah önlüklü bir mektepli kız resmi, hayır, beni on sekiz yıl evvelki o tatlı hatıraların âlemine atan, gazetede götürdüğüm iki satırlık, kupkuru, alelade bir kiralık ilanı oldu. O anda Pendik sahilleri birden gözümde canlanıverdi. O köşk...O köşkün bizim bahçeye bakan penceresi...Ve o pencereden Mahinur...Sarı bukleleri, menekşe bakışları ile Mahinur...

(Haldun Taner – Geçmiş Zaman Olur Ki)

Bu metinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Anlatmaya bağlı bir metindir.

B) Coşku ve heyecanı dile getirmek amacıyla yazılmıştır.

C) Diyalog cümlelerine yer verilmiştir.

D) Sahnelenmek amacıyla yazılmıştır.

E) Anlatıcı yoktur.

8. Adnan, yıllardan beri görmediği tanıdıklarına bugün Boğaziçi vapurunda rastladı. Salonlar, kamaralar o kadar kalabalıktı. Mermer yalıdaki ölüye ne çok kişi acımıştı! Bazıları yüzlerini mateme şimdiden hazırlıyordu. Bazı konuşanların, gülenlerin de mermer yalıda, sırayla gözleri dolacaktı.

Yukarıdaki metnin anlatıcısı, anlatıcı türlerinden hangisine girmektedir? Nedeniyle birlikte açıklayınız. (4+4)

9. İstanbul’un küçük semtlerinden birinde, iskele meydanında oturuyorum. Hava rüzgârlı, vapur bekliyorum. Boğaz vapurlarının gecikmelerini her zaman severim. Pek öyle aldırmam geçen zamana, kendi kendime, gelmeseler de olur, ben burada kalırım, oyalanacak bir şeyler bulurum elbette, derim. İçimde bir ses sabırsızlık etse, gelse şu vapur artık, diye dirense, yine içimde başka bir ses olarak karşılığı hazır. Ne çıkar, burada suyla, havayla, güneşle, ağaçla, rüzgârla kalırım. Hepsinin ayrı sözü var söyleyecek, ayrı tadı var. (Sabahattin K. Aksal)

Bu metne göre aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

Sözü edilen kişi basit şeylerden tat alabilmekte, onlarla mutlu olabilmektedir?( )

Sözü edilen kişi yaşadığı olumsuzluklardan ders çıkarabilmektedir ( )

10.Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerden değildir?

A) Roman

B) Hikâye

C) Mesnevi

D) Tiyatro

E) Masal

11.Aşağıdakilerden hangisi edebi bir metnin yapı unsurlarından biri değildir?

A) Kişiler

B) Mekan

C) Zihniyet

D) Zaman

E) Olay

12.Her türlü ilişki, avuç içinde duran kum taneleri gibidir. Avucunuzu sıkmadan gevşekçe tutarsanız kum taneleri kaymaz, durur. Avucunuzu kapatıp sıkmaya başlarsanız kum taneleri parmaklarınızın arasından akmaya başlar.

Yukarıdaki paragrafın teması nedir?

A) İnsanlarla ilişkide dürüst olunmasının sorun doğurduğu

B) Kum tanelerinin avuçta zor tutulduğu

C) İlişkilerinde katı olmayı başaran kişilerin gerçek dostluğu kurabileceği

D) İnsanlarla uğraşmanın çok zor bir iş olduğu

E) İnsanlara özgürlük tanınmazsa ilişkilerin bozulacağı

13.Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Masallarda tekerleme ve söz kalıplarından yararlanılır.

B) Mesneviler anlatmaya bağlı edebi metinlerdir.

C) Halk hikayeleri anonimdir ve düz yazı şeklindedir.

D) Hikaye her yönüyle romandan daha kısadır.

E) Doğal destanların oluşması kısa bir zamanda olmaz.

14.Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya masalın özelliklerinden biri değildir?

A) Olayların belli bir zamana bağlanmaması

B) –miş’li geçmiş zamanla anlatılması

C) Milli duygularla dini inançları işlemesi

D) Belli bir yazarının bulunmaması

E) Eğitici nitelik taşıması


15. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. (14 puan)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10

10

10

6

10

10

3

8

4

3

3

3

3

3

14

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

BU SORULARI WORD DOSYASI OLARAK İNDİR

REKLAM