REKLAM

Adı-Soyadı:………………… ………………………..

 

Sınıfı-No:9/……           ……………………………….

 

9.SINIFLAR  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI İMTİHANI SORULARIDIR

AÇIKLAMALAR:İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.Soruların puan değerleri, karşılarında gösterilmiştir.İmlâ ve Noktalama puanlamaya dahildir.

SÜRE:Bir ders saati kadardır.(45’)

12.sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3(SON) Yazılı SorularıSORULAR ve CEVAP ANAHTARI
1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?
A) Dokuzuncuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
B) Semaver – Sait Faik Abasıyanık
C) Vassaf Bey- Memduh Şevket Esendal
D) Fahim Bey ve Biz – Abdülhak Şinasi Hisar
E) Beş Şehir - Ahmet Kutsi Tecer

  1. 1. Güzel sanatları gruplandırarak edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini belirleyiniz. (10 puan)

  1. 2. Güzel sanatların insan yaşamında ne gibi bir önemi vardır? Güzel sanatlar olmasaydı hayatımız nasıl olurdu? Bu sanatlardan örnekler vererek açıklayınız. (15 puan)

3. Dil olmadan bir toplum, millet olabilir mi? Neden? Kısaca açıklayınız. (15 puan)

............LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI 9.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KAĞIDIDIR.

ADI-SOYADI:

SINIFI:

NUMARASI:                                                                                          SORULAR

1. Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış.Tilki durmadan ne kadar hilekar ve kurnaz olduğunu anlatıyormuş.Söylediğine göre düşmanları onu alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü oyun ve hile bilirmiş.

Kedi biraz da utanarak;”Ben fazla oyun bilmem ki!” demiş.”Düşmanlarımın elinden kurtulmak için bir tek yol bilirim,o da kaçmaktır.”

Tilki;”Kedi kardeş!” demiş,”Ben her tehlike karşısında başımın çaresine bakabilirim ama senin durumuna üzülüyorum.Korkarım bir gün düşmanların seni çabuk alt edecek.”

Az sonra bir sürü tazının bağrışmalarını duymuşlar.Bir avcı topluluğuna ait olan bu köpekler,bütün hızlarıyla kendilerine doğru koşuyormuş.Kedi hemen,yanındaki bir ağacın dallarına sıçrayarak en üstteki bir yaprak kümesinin içine saklanmış.

Tilki ise;”Acaba şu hileyi mi yapsam,yoksa bu hileyi mi?” diye düşünmeye başlamış.Çünkü o kadar çok hile biliyormuş ki,hangisini uygulamasının daha doğru olacağına karar veremiyormuş.Tam birisini uygulayacakmış ki,tazılar etrafını çevirip tilkinin işini bitirivermişler.

Yukarıdaki metnin türünü yazınız.(2P)

Yukarıdaki metnin temasını yazınız.(5P)

Yukarıdaki metni yapı bakımından inceleyiniz.(8P)

2. Aşağıda verilen anlatımlardaki bakış açılarını yazınız. (2*5=10P)

Asfalt yolda posta atları çıkardıkları seslerle ilerleyerek bütün dikkatleri üzerine çekiyordu.

Her şeyin ne kadar masum bir nedenle başladığını hatırlıyor ve bu rastlantıda bir kırıcılık ve alaycılık bulmuştu.

Kenarda bekleyen küçük kıza para verirken çok saçma olduğunu, hiçbir anlam taşımadığını bildiği halde bundan hoşlanıyordu.

Memur ve sakat yardımcısı, birlikte çabaladıkları sırada ağızlarından o kadar keskin bir koku çıkmıştı ki salon bir kokuyla doldu.

Hemen orada “Eğer bu bir mucize değilse yüzde yüz cinayettir.” düşüncesi doğdu zihnimde.

3. Aşağıda verilenlerde söz sanatlarını bulunuz.Açıklayınız.(15P)

Bir yanan kalp vardı senin için

Gittiğin gün o durmuş.

Kaz dağından beyaz bulutlar uçar

Keşiş dağında Kerem'in yolu geçer

4. Masallarda neden zaman ve mekan verilmez? Açıklayınız.(10P)

5.Aşağıdaki tabloda boş olan yerleri doldurunuz.(15P)Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler

6. Dede Korkut Hikayelerinin özelliklerini yazınız.(10P)

7. Aşağıda verilen şiirlerin hangi geleneğe ait olduklarını nedenleriyle yazınız.(3*5=15P)

Çıkalı göklere âhım şererî döne döne

Yandı kandil-i sipihrün cigeri döne döne

Ayagı yer mi basar zülfüne ber-dâr olanın

Zevk u şevkîle virür cân u seri döne döne

Sen turup raks idesin karşuna ben boynum egem

İne zülfün koca sen sîm-beri döne döne

Şâm-ı zülfünle gönül mısrı harâb oldı deyü

Sana iletdi kebûter haberi döne döne

Sen olasın deyü yer yer asılub âyîneler

Gelene gidene eyler nazarı döne döne

Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,

Yokluğunda buldum seni;

Bırak vehmimde gölgeni,

Gelme, artık neye yarar?

Öpkem kelip ogradım

Arslanlayu kökredim

Alplar başın togradım

Emdi meni kim tutar

Kanı akıp yoşuldu

Kabı kamug deşildi

Ölüg birle koşuldu

Togmuş küni uş batar

Görmüş geçirmiş, anasının gözü bir horoz

Tünemiş bir ağacın dalına.

Kurnaz tilki, sesini yumuşatarak, ona

Dedi ki: “Kardeşçiğim, artık dostuz;

Barış oldu hayvanlar arasında.

Müjde getirdim sana, in de bir öpüşelim;

Ama Allah aşkına . oyalanma;

Çünkü bilirisin ya, başımdan aşkım işlerim.

Oysaki siz serbestsiniz daima,

İşleri düşünemeye bilirsiniz;

Hem artık . siz yardım da ederiz.

Ama, kuzum, in de aşağıya bir

Doya doya öpeyim gözlerinden”

“Kardeşim” dedi horoz, “Bu mutlu haberinden

Daha güzel bir haber almazdım şüphesiz.

Bu nefis

Bu mutlu haberinden.

Üstelik bunu senden öğrenmekle

Sevincim iki kat oldu. Ama, dur hele…

Bunu müjdelemek için olacak,

Bak iki tazı geliyor koşarak”

Hızlı da koşuyorlar; haydi ben ineyim de

Hep birden öpüşelim tazılar geldiğinde.

“Hoşça kal “ dedi tilki, “Yolum biraz uzunca,

Kutlarız bu barışı yeniden buluşunca.”

Çabuk toplayıp tası tarağı,

Külhani bir anda tırmandı dağı.

Bir iş çıkmamıştı numarasından.

O sırada çalının arkasından,

İhtiyar horoz kıs kıs gülüyordu.

Oyunbazı oynatmak pek tatlı oluyordu.

Ne içindeyim zamanın,

Ne de büsbütün dışında;

Yekpare geniş bir anın

Parçalanmaz akışında,

Bir garip rüya rengiyle

Uyuşmuş gibi her şekil,

Rüzgarda uçan tüy bile

Benim kadar hafif değil.

Başım sükûtu öğüten

Uçsuz, bucaksız değirmen;

İçim muradıma ermiş

Abasız, postsuz bir derviş;

Kökü bende bir sarmaşık

Olmuş dünya sezmekteyim,

Mavi, masmavi bir ışık

Ortasında yüzmekteyim.

Ahmet Hamdi Tanpınar

 

8. Yukarıda verilen metinlerin arasındaki 5 farkı yazınız.(2*5=10P)

NOT:Her sorunun doğru cevabı yan tarafında yazmakta olup sınav süresi bir ders saatidir.

Adı - Soyadı :

Sınıfı , No:

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ , 1.DÖNEM ,1. YAZILI SORULARIDIR.

1- Edebiyatın tanımını yapınız , güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.

2- a- Dramatik ritmik sanatları yazınız. Birer örnek veriniz.

b- Sanatları sınıflandırma şemasına göre Kar şiiri ,…………………..ın bir kolu olan……………………..örnek olabilir.

3- a- Edebiyatın yapı malzemesi…………….dir.

b- Günlük ve yapma dil terimlerini açıklayınız. Arasındaki farları belirtiniz.

4- Sanatsal metin olan koltuk değnekleri ve öğretici metin olan Seul ‘e Sarı Kar Yağdı metinlerini yan anlam değerleri bakımından karşılaştırınız.

5- Şiirdeki ahenk unsurlarını (Ölçü , durak, uyak ,redif , kafiye şeması) bulunuz.