Now loading.
Please wait.

REKLAM

12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Yazılı Soruları

1. DÖNEM

A)

Yeter söz kalmadı hem kafiye teng oldu ey Nef’i

Duaya baş yüz sür der-geh-i Rabbü’l-ibad üzre

Yukarıdaki şiir kasidenin hangi bölümünde alınmıştır?

 

Güzellemenin Divan edebiyatındaki karşılığı nedir?


Rubailerin Dünya Edebiyatı’ndaki temsilcisi kimdir?


Koşma ile semai arasındaki en önemli fark hangisidir?

12.Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı

12.Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları

1.            Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan …………………, resmî bir gazete idi. Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından …………………… çıkarıldı. İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında çıkarılan ……………………………..dir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi eser ya da sanatçı yazılmalıdır?(6)

2.            “İlk Türk romanını yazdı. Sefiller, Robinson çevirileriyle Batılı romanı tanıttı. Türk dili üzerine araştırmaları, sözlük ve ansiklopedi çalışmaları vardır.” Sözü edilen Tanzimat sanatçısı kimdir? (5)

3.            Aşağıdaki cümlelerde hangi edebi akımdan söz edildiğini cümlelerin karşılarına yazınız.(10)

a) Mısrada anlamdan çok sözcüklerin mısra içindeki sıralanışından doğan ritme

önem verilmiştir ………………

….

Bakarlar sinsi sinsi

Niçin o anda hepsi

Bir kuş gibi hafifler

Arkandan geleyim der?

…. (N.F.Kısakürek-Çile)

1-Yukarıdaki manzum parçada geçen söz sanatlarını bularak açıklayınız.(10p)

 

REKLAM