REKLAM

7. sınıf Türkçe 2. dönem 3. yazılı

S.1    (1) Postacı yine bir paket getirmişti. (2) Çocuklar koşarak postacının yanına gitti.(3) Paketten resimli bir roman çıktı. (4) Bu resimli roman, eminim çok etkileyiciydi.

     Numaralandırılmış cümlelerden hangisi kişisel görüş içermektedir?

A) 1         B) 2         C) 3         D) 4

 

S.2 Adaya geldiğimizde ilk olarak kahveyi  gördük. İçinde renkli ve yerel giysileriyle genç kızlar çalışıyordu. Biraz ötede küçük bir hayvanat bahçesi vardı. Birkaç ağacın gölgelediği kıyıda ise minimini bir plaj görünüyordu. İnce yağmur damlalarının altında bir çocuk, annesinin yardımıyla denize giriyordu.

      Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme                  B) Biyografi

C) Sohbet                    D) Gezi yazısı

 

S.3 Aşağıdaki levhalar, ilgili yerlere asılmak için yazılmıştır:

 

             
 

1.vezne

 
 

2.Müdür

 
 
 

3.dolmuş durağı

 
 

4.Giriş

 

 

 

 

 

 

   Yazım kurallarına uygun olan levhaların numaraları,aşağıdakilerin hangisinde birlikte

verilmiştir?

A) 1 - 2       B) 1 - 3     C) 2 - 4       D) 3 - 4.

 

S.4 Aşağıdaki fiillerden hangisi, haber(bildirme) kipindedir?

A) Görüşülecek                       B) Katılmalısın

C) İzleyelim                            D) Okusak

 

S.5  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime

“ek fiil” almıştır?

A) Beğendiği cümlelerin altlarını kırmızı kalemle

çiziyor.

B) İlkbahar, gün geçtikçe kendini daha çok

hissettiriyor.

C) O sıralarda ben, yirmi iki yaşında bir gençtim.

D) Vadiyi, en mutlu bakışımla uzun uzun seyrettim.

 

S.6 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, durum fiilidir?

A) Sonbahar rüzgârlarıyla birlikte yapraklar da sararmıştı.

B) Elindeki kâğıda güzel bir lale resmi çizmişti.

C) Evimizin minik kedisi, kaloriferin altına kıvrılıp uyumuştu.

D) Sabahtan beri misafirleri için yemek pişiriyordu

 

S.7 ‘’ Kişinin kendi hayatını yine kendisinin anlattığı   yazı türüne ………………………….……..denir.’’

     Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)      Anı                             B) Biyografi

C)   Otobiyografi              D) Hikaye

 

 "Bu nedir?" sorusuna cevap alabildiğimiz cümleler 'tanım cümlesi' olarak adlandırılır.

S.8. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?

A)      Ovanın cenneti andıran yeşilliği büyüleyiciydi.

B)      Ovanın dört tarafını karlı dağlar çevirmişti.

C)      Ova,geniş ve verimli düzlüklerdir.

D)      Fırat Nehri  ovayı ortadan ikiye bölüyordu.

 

S.9  Toplantı uzadıkça uzuyor, konuşmaların ardı arkası gelmiyordu. Başlangıçtaki ilgim yavaş yavaş kaybolmuş, geriye sadece sıkıntı, bunalım kalmıştı. Şu toplantı bir an önce bitse de çıkıp rahat bir nefes alsam diye düşünüyordum.

        Parçada sözü edilen kişinin durumunu aşağıdaki deyimlerden hangisi daha iyi anlatmaktadır?

A) içi burkulmak                 B) içi daralmak

C) içi içini yemek                D) içi dışına çıkmak

 

 

S.10 . Evimiz, uzaktan bakınca iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Etrafı buram buram iğde kokusu sarmıştı. Avludan da gümüş söğütler altındaki derenin şırıltısı duyuluyordu.

       Bu parçada, aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

    A) İşitme                          B) Görme

    C) Koklama                     D) Dokunma

 

S.11 - “Aydınlık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Gelecekte bizi aydınlık günler bekliyor.

B) Aydınlık yüzü herkese güven veriyordu.

C) Müdür Bey’in aydınlık sözleri şüpheye yer bırakmadı.

D) İçerideki aydınlık birdenbire gözümü aldı.

S.13

 

S.14. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) başlayacak - türemiş fiil     B) beğendi - basit fiil

C)selam verdi - birleşik fiil     D) artırdı    - basit fiil

 

S.15   "Bir kelime ismi nitelediğinde sıfat,fiili nitelediğinde zarf görevi kazanmaktadır.’’

              Yukarıdaki açıklamaya göre 'iyi' kelimesi aşağıdakilerden hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır?

A)      Ahmet iyi bir insan.

B)      Derslere iyi çalışmış.

C)      Sağlık durumu son derece iyiydi.

D)      İyi kitap bulmak oldukça güçleşti.

 

 

S.16 ‘’ Mehmet Akif ERSOY 20. yüzyılın önde gelen şairlerindendir. Yaşadığı dönemdeki problemleri samimiyetle ele almıştır. Verdiği eserlerle günümüze de ışık tutmuştur. Kurtuluş mücadelesine büyük katkıları olmuştur.’’

         Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)      Mehmet Akif ‘in çağının önde gelenlerinden olduğu.

B)      Yaşadığı dönemin problemlerini ele almıştır.

C)      İstiklal Marşı’nı yazmıştır.

D)      Eserleriyle günümüze ışık tutmuştur.

 

S.17‘’Yanmak’’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A)      Çocuk ateşler içinde yanıyordu.

B)      Evleri cayır cayır yandı.

C)      Ateşe attığı odunlar cızırdayarak yanıyordu.

D)      Sabaha doğru tutuşan ahşap ev yanıp kül oldu.

 

S.18 "Köyde on gün kaldıktan sonra dostlar ve çocuklarımla vedalaşıp yola çıkıyorum. İlk durak uzak yaylalar olacak. Uzun ve biraz da yorucu bir yolculuktan sonra Teyran tepesine geldim. Epey yol aldıktan sonra at da ben de yorulmuştuk. Başımı, ellerimin arasına alıp gözlerimi kapatarak bir süre öylece kaldım."

     Yukarıdaki parça,hangi anlatım biçimine örnek olarak gösterilebilir ?

A) Açıklama              B) Tartışma

C) Öyküleme             D) Betimleme(Tasvir)

 

S.19. Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi. Bir yanda ciğerlerimizi dolduran ıhlamur kokusu, diğer yanda  ıhlamur ağaçlarının  dalları arasından bizi  süzmekte olan ay dede ve yanı başımızdan akan dereciğin çığıltısı...

     Parçada hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

A) Dokunma                      B) İşitme

C) Görme                           D) Koklama    

 

          

S.20. "Bir cümlede ,fiilin bir zamana göre çekimlenip de başka bir zamanı kastetmesine anlam kayması denir." 

     Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?

A) Şu anda kitap okuyorum.

B) Yarın saat kaçta geleceksiniz?

C) Dün eve gelmemiş.

D) Her zaman beni alıyor.

S.21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?

A)  Biber o kadar acıki yiyemedim.

B)  Köşe başındaki dükkân bizimdir.

C)  Sepetteki yumurtalar taze mi?

D)  Sizin bahçeye göre bizimki daha büyük.

 

 

S.23. "Türkiye'nin nüfusu 73 milyonu geçmiştir."

           "Van Gölü,Beyşehir Gölü'nden büyüktür."

           "Çocuklar,dünyanın en güzel çiçekleridir."

           "Her kitap ayrı bir dünyadır..".

    Yukarıdaki cümlelerde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır?

A) Örneklendirme     B) Benzetme

C) Tanımlama           D) Sayısal verilerden yararlanma

 

 

S.24."Ek fiil ekleri (-di,-miş,-se,-dir) isimlere eklendiğinde onlara cümlede yüklem görevi kazandırır." Buna göre,

 

 

S.25. Aşağıdaki deyimleri konuları bakımından gruplandırırsak hangisi dışarıda kalır?

I .   Çalım satmak.

II . Burnu havalarda gezmek.

III .Canını dişine takmak.

IV .Alçak dağları yaratmış gibi olmak.

 

  A) I           B) II          C) III           D) IV

6. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları indir

Aşağıda kelimelerde hangi ses olayları vardır? Karşılarındaki boşluklara yazınız.

4. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 3. Yazılı Soruları

7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı soruları

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılısı ve Cevapları