REKLAM

1.I. Pozitivizm
II. Entüisyonizm
III. Realizm
IV. Nihilizm
Yukarıdaki felsefi yaklaşımlardan hangilerinin temel tartışmaları varlık hakkındadır ?

A) I-IIB) II-IIIC) III-IVD) II-IVE) I-III

 


2.Siyaset felsefesinin, konusu itibariyle, aşağıdaki alanlardan hangisiyle daha çok ilişki içinde olması beklenir ?

A) Psikoloji         B) Sosyoloji         C) Antropoloji

 

D) Ekoloji           E) Fizyoloji3.Bazı düşünürlere göre "Siyaset felsefesinin işi, ilk örneğini Aristoteles’de bulduğumuz bir siyaset teorisinin yaptığı gibi, devlet biçimlerini sıralamak, özelliklerini ayırt etmek ve giderek bunlar üzerine yargılar vermek değildir. Siyaset felsefesi, belli devlet biçimleri, belli yönetim tipleri hakkında karşılaştırmacı ve yargı verici bir tutumla iş görmez." Bu görüş aşağıdaki niteliklerden hangisiyle çelişir ?

A) Olması gerekeni inceleme     B) Evrensel olma                  C) Varlığı bütünüyle ele alma   D) Sübjektif olma

 

E) Deneyle ispatlanabilir olma

4."Bütün bilgimiz ’var olan’ bir şeyin bilgisidir. Bu durum bilimsel bilgiyle felsefi bilginin ortak noktasıdır. Ancak her iki alanın da bu ’var olan’ hakkında soru sorma tarzları onları birbirinden ayırır."

Paragraf bilimle ontolojinin (varlık felsefesinin) hangi bakımdan birbirlerinden ayrıldıklarını iddia etmektedir ?

A) Bilim ve felsefe, aynı varlıklara baksalar bile farklı nitelikleriyle ilgilenirler.
B) Bilim ve felsefe, herhangi bir varlık karşısında aynı ilgiyi göstermeyebilir.
C) Hem bilim hem de felsefe ’var olmayanlarla’ ilgilenmezler.
D) Felsefe ve bilim aynı varlıklarla ilgilenmezler, bu da onların en önemli özelliğidir.
E) Bilim ve felsefe aynı varlıkla farklı zamanlarda ilgilenirler.

 

You have no rights to post comments