Now loading.
Please wait.

REKLAM

1.I. Pozitivizm
II. Entüisyonizm
III. Realizm
IV. Nihilizm
Yukarıdaki felsefi yaklaşımlardan hangilerinin temel tartışmaları varlık hakkındadır ?

A) I-IIB) II-IIIC) III-IVD) II-IVE) I-III

 


2.Siyaset felsefesinin, konusu itibariyle, aşağıdaki alanlardan hangisiyle daha çok ilişki içinde olması beklenir ?

A) Psikoloji         B) Sosyoloji         C) Antropoloji

 

D) Ekoloji           E) Fizyoloji


 

1.Rasyonalist bir filozofun aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez?
a) Bilmek hatırlamaktır

b) Bilginin kaynağı duyumlardır
c) Doğru bilgi mümkündür
d) Bilginin kaynağı akıldır
e) Doğuştan gelen bilgi vardır

 

2.Felsefe ve din için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Öznelliğin ürünü bilgiler oldukları
b) Aklın ürünü oldukları

c) Eleştirel düşünceye açık oldukları
d) Dogmatik oldukları
e) İnsan hayatını anlamlandırma amacında oldukları

REKLAM