Yazdır
Kategori: Türk Edebiyatı Yazılıları
Gösterim: 2749

10. sınıf Türk edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı soruları örneği

 1. 1.       Sol taraftaki açıklamaları sağ taraftaki örnek cümlelerle eşleştiriniz. (16  PUAN)

 

1. Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir ismin bulunduğu cümle

A- Her yokuştan sonra bir iniş vardır diyerek mutlu oluyordu.

 

2. Soru sıfatının bulunduğu cümle

B- Başarılarımızı birkaç iyi adama borçluyuz.

 

3. Birden çok niteleme sıfatı almış bir ismin bulunduğu cümle

C – Sen, yaşça en büyüğümüzsün; biz senin sözünden çıkmayız.

 

4. Sayı sıfatının bulunduğu cümle

D- Ahmet konuştu mu çok güzel konuşur; herkesi kendine hayran bırakırdı.

 

5. İşaret sıfatının bulunduğu cümle

E- Şehrin umursamaz, duygusuz insanları onu hiçbir zaman anlamadı.

 

6. Adlaşmış sıfatın bulunduğu cümle

F- O, bunları acaba hangi kitaptan öğrenmiştir?

 

7. Birden çok belgisiz sıfatın bulunduğu cümle

G- Sen bu olayda kimin tarafını tutuyorsun?

 

8. Herhangi bir sıfatın kullanılmadığı cümle

H – Bir yıl sonra okul bitecek, o da arkadaşlarına ve ailesine kavuşacaktı.

 

 1. 2.       Sonunda sen de orayı göreceksin. Herkes gibi bir gün anlatacak çok şeyin olacak. Daha ne istersin?

Yukarıdaki metinde geçen zamirleri bulup bunların türünü belirtiniz. (10 puan)

ZAMİRLER

TÜRLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3.       Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum
  Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum.
  Kaderleri bana benzeyen,
  Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları,
  Geniş ovalarda kaybolur kokuları…
  Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri,
  Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni,
  Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.
   
  Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum
  Ben bir köy öğretmeniyim, bahçıvanım,
  Ben bir bahçe suluyorum gönlümde,
  Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden
  Ne güller fışkırır çilelerinde,
  Kandır, hayattır, emektir benim güllerim
  Korkmadım, korkmuyorum ölümden,
  Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.

CEYHUN ATUF KANSU

Yukarıdaki şiirde yer alan belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarını bulunuz. (10 )

Belirtili isim tamlamaları:

 

 

Belirtisiz isim tamlamaları:

 

 

 1. 4.       Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarının nedenini belirterek cümleleri doğru şekilde yeniden yazınız. (8 puan)

O, İngilizce ve Almanca dillerini çok iyi konuşurdu.

NEDENİ:

 

 

CÜMLENİN DOĞRU HALİ:

 

 

Ülkemize gelen mültecilere her türlü tıbbi ve gıda yardımı yapılıyor.

NEDENİ:

 

 

CÜMLENİN DOĞRU HALİ:

 

 

 1. 5.        Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (56 puan)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “söyleşmeye bağlı anlatım”la ilgili bilgi yanlışı vardır?

A)      Jest ve mimiklere yer verilir.

B)      Vurgu ve tonlama önemlidir.

C)      Roman, hikaye ve tiyatro gibi türlerde kullanılır.

D)      Bu anlatım biçiminde tez-antitez vardır.

E)       Tekrarlar ifadeyi kuvvetlendirir.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde mizahi anlatımla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)      Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir.

B)      Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.

C)      Abartı yoluyla gerçekten sapma görülür.

D)      Okuyucuda uyandırılmak istenen etkiye göre düzenlenir.

E)       Roman, hikaye, tiyatro, şiir ve deneme türlerinde kullanılmaz.

A GRUBU

3. Aşağıdakilerden hangisi düşsel anlatım ile düşsel olmayan anlatımın farklılıklarından biri değildir?

A) Düşsel anlatımda konu olağanüstüdür, düşsel olmayan anlatımda gerçekçidir.

B) Düşsel anlatımda kişi, zaman ve olay örgüsü yok­tur, düşsel olmayan anlatımda ise kişi, zaman ve olay örgüsü vardır.

C) Düşsel anlatımda zaman belirsiz ya da belirlidir, düşsel olmayan anlatımda ise zaman, içinde bulun­duğumuz zamanın özelliklerine sahiptir.

D) Düşsel anlatımda mekân çoğunlukla olağanüstü­dür, düşsel olmayan anlatımda ise mekân günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz türdedir.

E) Düşsel anlatımda kahramanlar olağanüstü nitelik­lere sahiptir, düşsel olmayan anlatımda ise kişiler sıradan tiplerdir.

 

 

I İnandırma, kendi görüşünü kabul ettirme amaçlanır.

II. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir.

III. Hitap edilen toplumun beklentileri önemlidir.

IV. Tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur.

V.Okuru bir olayın içinde yaşatmak amaçlanır.

4. Yukarıdakilerden hangisi kanıtlayıcı anlatımla yazıl­mış metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A)      I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

5. Sükût ikrardan gelir, derler ama ben buna inananlardan değilim. Bazen susmak kabullenmenin değil reddet­menin yoludur. Karşınızdaki laf anlatabileceğiniz biri değilse ne söylerseniz söyleyin sizi anlayamayacaktır. Bu durumda susmak en iyisidir.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki anlatım biçimlerin­den hangisi kullanılmıştır?

A ) Tartışmacı anlatım B) Lirik anlatım       C) Destansı anlatım

D) Açıklayıcı anlatım E) Mizahî anlatım

 

6. Aşağıdakilerden hangisi tartışmacı anlatımın özel­liklerinden biri olamaz?

A) Okuyucunun fikri değiştirilmek istenir.

B) İki bakış açısının olduğu konular tercih edilir.

C) Heyecana dayalı, coşkulu bir anlatım vardır.

D) Eleştirici bir bakış açısına sahiptir.

E) İnandırma, kendi düşüncesini kabul ettirme amacı taşır.

 

 

7. “Günümüzde yazılan şiirler eskiler kadar etkileyici olmuyor. Çünkü uzun süredir insanlar hissettiklerini söyleme cesaretlerini kaybetti. Tekrar güzel şiirler meydana getirmenin yolu ise sınır koymadan duyguları ifade etmekten geçer. ‘Şiir duyguların mısralarla ifade­sidir.’ Onun için de önce duygular dile getirilmelidir.”

Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kul­lanılmıştır?

A) Açıklama-Tanımlama

B) Öyküleme- Örnekleme

C) Betimleme- Tartışma

D) Tartışma-Tanım gösterme

E) Öyküleme- Benzetme

 

8. Öğretici metinlerde dil bir nesneyi, bir kavramı, bir bilgiyi açıklamak ve okuyucuyu bilgilendirmek için kullanılır. Metnin dili okura ve dinleyiciye göre deği­şir. Bir konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşılabilir. Okurun inanç, kültür, düşünce farklılıkları bakış açı­sını belirler ve anlatımı etkiler.

Öğretici anlatımla yazılan yukarıdaki metnin dili için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I. Dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır.

II. Metinde sözcükler gereksiz yere tekrarlanmıştır.

III. Ses akışını bozan sözcüklere yer verilmemiştir.

IV. Söz sanatlarının çokluğu metnin anlaşılırlığını engellemiştir.

V. Dil sade, açık ve yalındır.

VI. VI. Cümlelerde nesnellik söz konusudur.

A)      I, III, V       B) II, IV, V    C) III, V, VI

D) IV, V, VI       E) I, II, III

 

9. Aşağıdakilerden hangisi destansı anlatımla oluştu­rulmuş metinlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Destan türünün yiğitçe havası vardır.

B) Abartmalara yer verilmez.

C) Tarihî konular ve kahramanlıklar işlenir.

D) Sanatlı bir dil kullanılır.

E) Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilir.

 

10. Bombalar kulaklarımızı sağır ederek yanımıza düşü­yordu. Gürültüden gök yarılıyor, toprak parçalanıyor­du. Günlerdir aç ve susuzduk. Arkadaşlarımızdan bazıları ayakta yürüyemiyor, ölmek için gün sayıyor­du sanki. Ancak bir gün güneş doğdu siperlerimize ve bu öyle bir güneşti ki bizi bu karanlıklardan çıka­rıp zafer yoluna sürükledi.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İsim cümlesi kullanılmıştır.

B) Eylemler çokça kullanılmıştır.

C) Didaktik bir anlatıma sahiptir.

D) Abartmalara yer verilmiştir.

E) Mecazlı söyleyişler vardır.

 

11. Karnabaharı tuzlu ve limonlu suda haşla. Bir kapta yoğurt ve rendelenmiş sarımsağı karıştır. Haşlanan karnabaharları servis tabağına al, yoğurtlu sosu üzeri­ne dök. İki kaşık tereyağını erit, içine kırmızı biber ve nane kat. Tabağın üzerini süsle.

Yukarıdaki metin aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisiyle oluşturulmuştur?

A) Lirik anlatım

B) Epik anlatım

C) Mizahî anlatım

D) Emredici anlatım

E) Fantastik anlatım

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?

A) Kusura bakmayın, sizi biraz bekleteceğim çünkü evdekilere haber vermeden hiçbir ye­re gidemem.

B) Senin şiirlerin onunkinden katbekat güzeldi, sen bu şiirlerle kalıcılığı yakalayacaksın.

C) Bu tür konularla ilgilenmiyorum ki gidip de saatlerce onunla bunları konuşayım.

D) Gazetedeki yazıları okudum ama dergidekileri okuyacak vaktim olmadı.

E) Konuşmalarındaki olağanüstülüğe, yapıtla­rında rastlamak imkânsız.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi fantastik anlatımın (düşsel anlatım) özelliklerinden olamaz?

A)      Hayal, kişileştirilme ve abartılara yer verilmez.

B)      Yer olağanüstü özelliklere sahip olabilir.

C)      Konu gerçekten uzaktır.

D)      Daha çok görülen geçmiş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılır.

E)       Kahramanlar, genellikle günlük hayatta karşımıza çıkabilecek tiplerdir.

 

 1. 14.  

I. Vampirin Asistanı

II. Ejderhanın Dönüşü

III. Periler Ülkesi

IV. Uçakta Dünya Turu

V. Yıldız Savaşları

Yukarıdaki numaralanmış başlıkları kullanarak metin oluşturacak bir yazarın hangisinde fantastik anlatımı kullanması beklenmez?

A)      I. B) II. C) III. D) IV. E) V