Yazdır
Kategori: Türk Edebiyatı Yazılıları
Gösterim: 3254

 

1)Göstermeye bağlı edebi metinlerimizden Geleneksel Tiyatromuza ait olan edebi metinler hangileridir? (  )

.....................

 

 

2)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız.(  )

 

a) Anlatmaya bağlı edebi metinlerde tema, yapıyı oluşturan unsurları anlatmada bir araçtır.()

b) Gözlemci bakış açısında anlatıcı olay örgüsünün dışındadır.                         ()

c) Bir edebi metin kendinden önceki edebi geleneklere bağlı olmak zorundadır.()

d) Romanlarda tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmez                                    ( )

e)Bir metnin anlatıcı değiştiğinde metnin anlatım özelliklerinde herhangi bir değişiklik meydana

 gelmez.                                                                                                             (    )                                                                                       

                           Ahmet Kutsi Tecer’den

 “Besbelli ölümüm sabahleyindir,

İlk ışık korkuyla girerken camdan

Uzan, baş ucumdan perdeyi indir

Mum olduğu gibi kalsın akşamdan.”

4)Yukarıdaki şiire göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeyi yazınız. (   )

Şiirde .....kafiye kullanılmıştır.

Şiir..... ölçüsüyle yazılmıştır.

 .....şiir geleneğine göre yazılmıştır.

Konusuna göre ......şiir türüne örnektir.

Kafiye şemasına göre ......kafiye kullanılmıştır.

 

3) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(    )

* Acıklı,üzüntülü olayları,bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyununa .....denir.

*Halk Edebiyatı’nın ölçüsü ...... dür.

*Divan Edebiyatı’nda kullanılan hecelerin uzunluk-kısalıklarına , (açıklık ve kapalılık ) dayalı ölçü sistemine  ...... denir.

*Mısra sonlarındaki kafiyeden sonra ekteki  ses benzerliğine ....... denir.

*Kasidede şairin adının geçtiği beyite .....denir.

*Türk edebiyatında bestelenmek amacıyla yazılan divan şiiri nazım şekline ......denir.

*Bir tiyatro eserinin sahneye konmasına M....... denir.

9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları İNDİR