Now loading.
Please wait.

REKLAM

Makale Dizini

12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları (TEST) ve Cevapları

 

1. Şiirlerinde insanın evrendeki yerini, iç dünyasına ait çeşitli yönleri, gizli duyguları işler. Duygu ve düşünceyi, şiiri oluşturan iki öğe kabul eder. Şiirlerinde sağlam bir dil ve üslup ile kuvvetli bir lirizm, başarılı bir teknik hemen göze çarpar. Şiirleri "Çile" adlı kitapta toplanmıştır. Ayrıca roman, hikâye, tiyatro, tarih gibi alanlarda da önemli yapıtlar ortaya koymuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Muhip Dranas

B) Orhan Veli Kanık

C) Ahmet Kutsi Tecer

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

2. Bu sanatçının dil ve anlatımını geliştirip zenginleştiren kaynaklar arasında destanlar, halk hikâyeleri, efsaneler, masallar, türküler ve çağdaş roman teknikleri ilk sırayı alır. Modern romanla epik roman biçimini bağdaştıran sanatçı, olağanüstü düş gücü ve şiirsel anlatımıyla özgün bir yazardır. Romanlarında özellikle Çukurova yöresi insanlarının yaşam serüvenini konu edinmiştir. Yayımlanan ilk romanı İnce Memet, birçok dile çevrilmiştir. Yer Demir Gök Bakır, Sarı Sıcak gibi yapıtları da vardır.

Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?

A) Kemal Tahir

B) Haldun Taner

C) Orhan Kemal

D) Sabahattin Ali

E) Yaşar Kemal

 

3. Bir topluluk olmadıkları halde Beş Hececiler adıyla anılan şairlere bu adın verilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiire hece ölçüsüyle başlamış olmaları

B) Aruzla şiire başlamalarına rağmen Milli Edebiyat'ın etkisiyle heceye geçmeleri

C) Hece ölçüsünü duraksız kullanmaları

D) Heceyle başarılı şiirler yazmaları

E) Hece ölçüsüyle yazılmış ilk şiir kitaplarını yayımlamış olmaları

 

4. Deneme türünün örnek temsilcilerinden biridir. Düşün Payı, Günlerin Götürdüğü ve Yokuşa Doğru gibi denemelerinin yanında çeviri ve şiir türünde yapıtları da vardır. Estetik sanatı, felsefe konularındaki yapıtlarından günümüzde de yararlanılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Behçet Necatigil B) Nurullah Ataç

C) Suut Kemal Yetkin       D) Tahsin Yücel E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

5. Öykücülüğümüzde Çehov tarzının önemli temsilcilerindendir. Yapıtlarında konuşma dili hemen göze çarpar. Öykülerinde kişileri ve onları ilgilendiren bazı sorunları ve ruhsal durumları anlatmıştır. Öykü türüne yalınlık anlayışını getirmiş, öyküyü gereksiz süslemelerden kurtararak basit gerçek olayları yansıtmıştır. Otlakçı, Hikâyeler, Mendil Altında, Hava Parası, Temiz Sevgiler öykü kitaplarından bazılarıdır. Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanı da vardır.

Yukarıda söz edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Tarık Buğra

C) Peyami Safa

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Sait Faik Abasıyanık

 

6. Çok çeşitli türlerde yapıtlar vermiştir. Gezi türündeki yapıtlarıyla ünlüdür. Deniz Aşırı, Yeni Rusya bu türdeki yapıtlarından bazılarıdır. Yalın ve duru bir söyleyişe sahip olan yazar ayrıca politikayla ilgili makale ve fıkralarıyla tanınmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim

B) Abdülhak Şinasi Hisar

C) Ahmet Rasim

D) Falih Rıfkı Atay

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

7. Aşağıdaki yazar-yapıt eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Peyami Safa - Sözde Kızlar

B) Nurullah Ataç - Günlerin Getirdiği

C) Memduh Şevket Esendal - Mendil Altında

D) Sabahattin Eyüboğlu - Mavi ve Kara

E) Kemal Tahir - Küçük Ağa

 

 

8. Mustafa Kemal'in birinci Meclis'te 30 Ağustos zaferinden önce okuduğu "Vatan Hisleri" şiirinin son iki dizesi olan "Ölmez bu vatan, farz-ı muhâ ölse de hatta / Çekmez kürenin sırtı o tâbut-ı cesimi" parçasını okumasıyla ünü bir anda artan bir sanatçıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra, bir ara Güneş dergisinde yazmış, son şiirleri Çınaraltı'nda çıkmıştır. İstanbul'un birbirini izleyen üç dönemini konu ettiği Üç İstanbul adlı romanı tarihi bir belge niteliğindedir.

Bu parçada söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa

B) Mithat Cemal Kuntay

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Atilla İlhan

 

9. Aşağıdaki romanların hangisinde Kurtuluş Savaşı döneminin yansıtıldığı söylenemez?

A) Sahnenin Dışındakiler

B) Yaban

C) Ateşten Gömlek

D) Küçük Ağa

E) Devlet Ana

 

10. Garip akımının Orhan Veli Kanık ile önde gelen şairidir. Halk masallarından, halk deyimlerinden, halk tekerlemelerinden, onlara yeni görünüşler sağlayarak yararlanmış, toplum sorunlarına değinmiştir. "Perçemli Sokak" adlı kitabıyla birlikte şiir anlayışında büyük değişiklik olmuş; soyut şiire kaymıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oktay Rıfat Horozcu

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Ahmet Muhip Dranas

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

11. 1938'den başlayarak ölçü ve uyak kurallarına boyun eğmeyen şiirlerini yayımlamaya başladı. Varlık dergisinde arkadaşlarıyla yaptığı bir çıkışla, Türk şiirine yeni bir anlayış getirdiler. Sanatçının bu dönemde, arkadaşlarıyla karşı çıktıkları şairaneliğe yatkın yönlerini bütünüyle örtmediği gözlenir. Daha sonra çıkardığı Rahatı Kaçan Ağaç'ta toplumda gördüğü yoksulluk, haksızlık gibi olgulara ince bir yergiyle karşı çıkarken, bir yandan da uyak kullanarak geleneksel Türk şiiriyle uzak bağlar kurmaktan çekinmez.

6u parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Veli Kanık

B) Melih Cevdet Anday

C) Oktay Rifat

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Cahit Külebi

 

12. O, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınmıştır. Sürgün gittiği Bodrum'a sevdalanmıştır. Oranın insanını, denizini anlatmıştır. O, Bodrum'a, Bodrum da ona çok şey borçludur.

Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sait Faik Abasıyanık

B) CevatŞakir

C) Memduh Şevket Esendal

D) Necati Cumalı

E) Haldun Taner

 

13. İlk şiir kitabı "Adamın Biri" 1946'da yayınladı. 1949'da çıkan ikinci kitabı "Rüzgârda Orhan Veli şiirine yaklaştığı dikkat çekti. 1940 sonrasında başlayan şiirimizin yenileşmesi hareketinde kendine özgü bir yeri vardır. Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken titiz bir şiir işçisidir. Şiirinde doğup büyüdüğü yerleri işledi. Sivas Yollarında şiiri ders kitaplarına kadar girdi

Yukarıda söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Bedri Rahmi Eyüboğlu

C) Özdemir Asaf

D) Cahit Külebi

E) Behçet Necatigil

 

14. Yedi Meş'ale topluluğu içinde şiiri tek başına sonuna kadar götüren şairdir. Yalın, açık, gösterişe kaçmayan lirik ve içten söyleyişiyle edebiyatımızın özgün şairlerindendir. Çocukluk özlemi, iyilik ve umut, üzüntü, ölüm düşüncesi, tevekkül vb onun başlıca temalarını oluşturur.

Yukarıda söz edilen sanatçımız, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Ziya Osman Saba

B) Behçet Necatigil

C) Yaşar Nabi Nayır

D) Necip Fazıl Kısakürek

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Sait Faik öykülerinde küçük insanı ve basit olayları akıcı bir üslupla ele almıştır.

B) Yakup Kadri bütün yapıtlarında Türk toplumunun değişik dönemlerini ele almıştır.

C) Memduh Şevket, yalın anlatımıyla çevremizdeki kişileri anlatmıştır.

D) Peyami Safa, kahramanlarının ruh çözümlemelerine önem vermiştir.

E) Ahmet Hamdi Tanpınar, Kuyucaklı Yusuf romanında realizme sağlam temeller kazandırmıştır ve köy romancılığının temelini atmıştır.

 

16. Aşağıdaki yazarlardan hangisi, roman türünde yapıt vermemiştir?

A) Halide Edip Adıvar

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Ahmet Hamdi Tanpınar

D) Memduh Şevket Esendal

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

17. Aşağıdakilerin hangisindeki eşleştirmede yanlışlık yapılmıştır?

A) Devlet Ana - Kemal Tahir

B) Yalnızız - Orhan Kemal

C) Bir Tereddütün Romanı - Peyami Safa

D) Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Teneke - Yaşar Kemal

 

18. (I) Roman ve hikâye yazarı Memduh Şevket Esendal romanlarında "topluma ayna tutmuştur." (II) Sait Faik Abasıyanık ise edebiyatımızda hikâyeleriyle tanınır. (Ill) Bir başka önemli yazar "Peyami Safa" romanlarında psikolojik tahlillere önem vermiştir. (IV) Cumhuriyet dönemi sanatçıları arasında Nurullah Ataç başarılı şiirleriyle tanınır. (V) Falih Rıfkı Atay da edebiyatımızda nesir dilinin gelişmesine katkıda bulunmuş, özellikle gezi yazılarıyla tanınır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A)l.       B) II.      C) III.     D) IV.     E)V.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa'nın yapıtı değildir?

A) Sözde Kızlar B) Mahşer

C) Sarnıç D) Bir Tereddüdün Romanı

E) Fatih-Harbiye

 

20. İlk şiir kitapları "Kapalıçarşı", "Çevre"nin ardından yayınlanan "Evler"de Divan ve Halk şiirlerini sıcak bir lirizmle bir araya getirdiği şiirleri yer alır. Bundan sonraki kitaplarında uzun dizelerle yeni bir biçem arayışına yöneldi. "Yaz Dönemeci" kitabında günlük dilden ustaca yararlandığı görüldü. Sonraki şiirlerinde iç dünyasından yansımalar, anımsamalar ve tedirginliklerle lirizmin özgün örneklerini verdi. Son şiirlerinde geleneksel Türk şiirinin söyleyiş uygulamalarını denedi.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necati Cumalı      B) Nurullah Ataç C) Behçet Necatigil    D) Fazıl Hüsnü Dağlarca E) Ömer Bedrettin Uşaklı

 

21. Deneme, yaşananları, akıldan geçenleri düşünsel yönden derinleştirerek yorumlamadır. Belki bir roman, bir öykü bir ölçüde özetlenebilir. Ne var ki, denemeyi özetlemeye kalkmak, insanı, tırnağının ucunu göstererek tanımlamaya benzer. ----. Göz gezdirilerek okunmaz. Deneme okuru, eline aldığı yazıyı kılı kırk yararcasına, irdeleyerek okur; düşünceler, duygular, gözlemler dünyasında yeni yolculuklara çıkar.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kişisel görüşlerin söyleşi havasında işlenmesi denemenin özelliklerinden biridir

B) Deneme, yazınsal bütünlüğü bozulamayan bir türdür

C) Denemede söylenenlerin doğruluğu kanıtlanmaya çalışılmaz

D) Denemeler konusal yönden öteki yazı türlerinden ayrılır, değişik duygu ve düşünceleri kuşatır

E) Deneme, yazarına özgürce yazma olanağı verir, okurun düşünce evrenini genişletir

 

22. (I) Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'in oluşturduğu Garip hareketi, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde önemli bir dönüm noktasıdır. (II) Üç şairin şiir yazma etkinliği Garip hareketinden çok önce, öğrencilik yıllarında başlamıştır. (III) Üç şai­rin 1937 Eylül’ünde başlattıkları bu hareket, özel­likle kırklı yılların şiir gündemini belirlemiştir. (IV) Şiir gündemine yön vermiş ve oldukça geniş bir etki alanı yaratmıştır. (V) Şiiri olabildiğine yalınlaş­tıran, günlük hayatın içine sokan, vezinden, uyak­tan sıyıran Garip hareketi 1950'ye kadar sürmüş ve edebiyat tarihimizdeki yerini almıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han­gisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)      I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

23. Sana durlanmış kelimeler getireceğim

pörsümüş bir dünyayı kahreden kelimeler

kelimeler, bazıları tüyden bazısı demir

seni çünkü dik tutacak bilirim

kabzenin, çekicin ve divitin

tutulduğu yerden parlayan şiir

                                               İSMET ÖZEL

Bu dizelerde şiire yüklenen işlev, aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Estetik haz uyandırmak

B)       Dil yeteneğini geliştirmek

C)       Duyguları dile getirmek

D)      Mücadele gücü aşılamak

E)       Yaşamın güzelliğini duyurmak

 

24. Altın Nine kimdi? Onu tamamıyla bilmiyorum. Evimizin hiç ayrılmayan bir konuğu, ailenin nasılsa gelip katılmış ek bir parçası… Nereden gelmişti, nasıl gelmişti, kimdi? (…) Bir gün gene heyecanlı bir oyundan sonra büyükbabanın kristal nargilesi kırıldı. Bütün sorumluluk en yaramazımız, Altın Nine’nin en sevdiği çocuk, bizim Ateş dediğimiz kıza aitti. Altın Nine biraz gücenikliğine yenik düştü, kızı omzundan yakalayarak kendine doğru çekti. Kıza “Akşama dedene sen hesap verirsin.” dedi. İşte o olağanüstü önemli olay o anda oldu. Ateş  utanıp başını öne eğeceğine, elinden kurtuldu ve “Sus, Bakır Nine!” dedi. Donduk. (…) Bu olaydan sonra Altın Nine bir yıldan fazla yaşadı. O zamana kadar ne  para biriktirmişse hepsiyle Hatuniye Camisi’ne bir halı alınması için vasiyeti vardı. Bundan başka içinde  “yoksullara, kızlara, uşaklara, çocuklara” yazılı keselerin bulunduğu bir çekmece çıktı. Bize ait olanı büyükbabam Ateş’e ve bize dağıttı. Bize ait olanların içinden birer beşibiryerde çıktı. Biz gülümsüyorduk. Yalnız Ateş öfkeyle elini avucunu sıkıp çıkan şeyi göstermemeye çalışıyordu. Büyükbaba ona seslenerek: “Avucunu aç göster…” dedi. Ateş, yumruğunu uzatarak açtı; avucunda koskoca bir bakır kuruşluk vardı.

                                                                                                                                             HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

Yukarıdaki metin parçasının incelenmesi sonucu aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)      Oyun sırasında nargilenin kırılması, Altın Nine’nin Ateş’e kızması, kızın nineye hakaret etmesi, ninenin vefatı, vasiyeti üzerine yapılanlar, sonunda Ateş’in yaşadıkları olay örgüsünün bölümleridir.

B)      Hikaye geleneğiyle ilişkilendirilebilir.

C)      Mekan ve zaman belli değildir.

D)      Çatışmayı doğuran Ateş’le Altın Nine arasındaki olaydır.

E)       Gözlemci anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır.

 

25. Saat Çini vurdu birden: pirinççç
Ben gittim bembeyaz uykusuzluktan
Kasketimi eğip üstüne acılarımın
Sen yüzüne sürgün olduğum kadın
Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin
Bir çocuk boyuna bir suyu söylerdi. Mavi.
Bir takım genç anneleri uzatırdı bir keman
Bir umuttun bir misillemeydin yalnızlığa

                                               CEMAL SÜREYA

Yukarıdaki dizelerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)      İçerik ve biçim özellikleri düşünüldüğünde bu şiiri Enis Behiç Koryürek’in yazmadığı kesindir.

B)      Kapalı bir anlatıma başvurulmuştur.

C)      Şair, redif ve kafiyeden yararlanmıştır.

D)      Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.

E)       Kendine özgü bir üslubu vardır.

 

 

 

 

REKLAM