Now loading.
Please wait.

REKLAM

1- Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz?5puan

Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. (    )

Servet-i Fünun döneminde ahenk geri plana itilmiştir. (    )

Mensur şiirde, şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için sanatçı duygularını daha serbest ifade eder. (    )

Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. (    )

Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. (    )

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………….LİSESİ II. DÖNEM  11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.  YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR

 

Adı Soyadı:………………………………………..  No:………    Sınıf:……..

 

1. “Primo Türk Çocuğu” adlı hikayeyi kısaca özetleyiniz. (10)

2. Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemi edebiyat anlayışları  arasındaki farklardan beş tanesini yazınız.(10)

3. Ahmet Haşim’in edebi kişiliği, sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz ve eserlerini yazınız.(10)

4. Halide Edip Adıvar’ın eserlerinden beş tanesini yazınız.(5)

AD :                            SOYAD  :                  SINIF :               NO :

………………….. LİSESİ 2007-2008  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TÜRK EDEBİYATI  DERSİ  11 TM SINIFLARI 2.DÖNEM I. YAZILI SINAVI

(10p ) 1. Fecr-i Ati üyeleri arasında sanat anlayışı bakımından birlik sağlanıp sağlanmayacağını ‘’ Sanat şahsi ve muhteremdir .’’  sözünden hareketle yorumlayınız.

 

Adı-Soyadı:

Nu. :

…….. LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI 11/C SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARIDIR.

1. Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz.

-Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. (    )

-Servet-i Fünun döneminde ahenk geri plana itilmiştir. (    )

-Mensur şiirde, şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için sanatçı duygularını daha serbest ifade eder. (    )

-Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. (    )

-Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. (    )

2009/2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S.A.L. 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILISIDIR.

I: metin

YAĞMUR

Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde, Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin,
Bir parça uzaklaş kederlerinden. Yağmur ince ince toprağa sinsin,
Bir ruh gülümsüyor gibi derinden, Bir başka alemden gelmiş gibisin,

Dalmış gözlerinle pencerelerde. Mehtabın ördüğü saatler nerde?

 

2. METİN: YAĞMUR

0.5 mm’den daha büyük sıvı damlaları şeklindeki yağışa yağmur denir. Eğer hava dağılırsa damlalar daha da küçülebilir. Yağmr, metar ve gözlemlerde R ile rapor edilir. Yağmurun yoğunluğu, düşme oranına bağlıdır.

1)Yağmur adlı parçayla yağmur şiirini yazılış amaçları ve dil özellikleri bakımından karşılaştırınız. (10 p)

REKLAM