Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Dönem

 

2. Dönem

 

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı

Lisesi  2009-2010  Öğretim  Yılı

Lise  1.  Türk  Edebiyatı  Dersi  2.  Dönem  2.  Yazılı

Ortak  Sınav  Sorularıdır

 

 

1 -    “Bazen sana layık evlatlar olamadık,

Seni gönülden duyamadık.

Taşını toprağını işleyemedik.

Sorma bu gerilik

Bu uyku niye,

Affet bizi, affet bizi Türkiye!”

Yukarıdaki şiirde, şair için aşağıdakilerden

hangisi söylenebilir?

A) sevgisiz           B) umutsuz       C) üzgün

D) sorumsuz         E) cesur

 

2 – “ Öyküyü, olayların  zaman sırasına göre düzenlenerek

anlatılması” diye tarif etmiştik. Olay örgüsü de

olayların anlatımıdır. Ancak burada üzerinde  durulan

husus, olaylar arasındaki   ilişkidir. “Kral öldü,  sonra

üzüntüsünden  kraliçe  de   öldü”  desek olay   örgüsü

tamamlanmış olur Zaman sırası burada   da   bozulmuş

değildir.

Parçaya göre “ öykü “ ile “ olay örgüsü “ arasındaki

fark aşağıdakilerden   hangisidir ?

A ) Tip ve karakter farklılığı

B ) Neden – sonuç  ilişkisi

C ) Olayların önemli  - önemsiz oluşu

D ) Zaman  sırası

E ) Kahramanların kişilikleri

2009-2010 ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9.  A SINIFI

2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI

 

ELLİ KURUŞ

İster lapa lapa kar, ister şarıl şarıl yağmur yağsın, isterse de bütün gecenin ayazından karlar dona kesmiş olsun, sabahın beş buçuğunda karanlıkları ürperten sesiyle sokağa girerdi:

-Gazte, havadiis!...

Sabahın dördünde yazı makinemin başına geçtiğim için, bu ses; bu kara, yağmura, ayaza kafa tutan bu canlı, bu pırıl pırıl ses, beni yazı makinemin başında bulurdu. Gazete paralarını akşamdan masamın kıyısına koyduğum için, bekletmez, koşardım sokak kapısına. Gazetelerimi önceden hazırlamış olurdu. Uzatır, paraları alır, saymaya filân lüzum görmeden cebine atar, donmuş bumu, buhar kazanı gibi tüterek uzaklaşırken, canlı, yaşam dolu sesiyle sokağı gene neşelendirirdi:

- Gazte, havadiis!...

Sabahın erken saatinde kalkıp koşuyormuş gazete bayiine. Bayi ana baba günü. Kendi gibi o kadar çok okullu çocuk varmış ki bayii gazetelerini nazla veriyormuş. Daha kötüsü de gazeteleri alırken bayie kaparo vermek!

Karne zamanı birkaç gün gelmedi. Meraklanmıştım. Sınavlar sırasında olduğu için belki de sınava hazırlanıyor demiştim. İyi düşünmüşüm. Geldi pırıl pırıl sesiyle.

Öksürüyordu:

- Kusura bakma âbicim. Dersleri hazırlıyordum. Gece yarılarına kadar çalışıp sabahleyin de erkenden uyanmak fena yordu. İki gün aksattım. Dilber hanım teyze öksürük için bir ilâç yazdırdı ama nerdee?

-Niçin?

- Beş yüz otuz kuruş da âbiciğim! Aklıma bir şey geldi:

- Ben sana bu parayı versem?

İçlere çökük gözleri, fırlak elmacık kemikleri, solgun derisinin donukluğuyla yüzüme öyle bir baktı ki:

-Niçin?

- Öksürük ilâcını al diye!...

- Anladım ama siz benim neyimsiniz? Karşılığında benden ne isteyeceksiniz? Kötüye yormuş olmasından korkmuştum.

O:

- Babamın arkadaşı da bana para vermişti. Bayie yatırdıydım. Sonra kazanıp götürdüm almadı. Sende kalsın, dedi, yanağımı makasladı da paralarını suratına fırlatıp...

- Ben o maksatla vermek istemiyorum ki...

- Belli olmaz. Babamın arkadaşı da sonradan o maksatla değil yavrum dedi. Ben senin baba dostunum. Bir daha evinin önünden geçmedim.

Ona, gerekli beş yüz otuz kuruşu bir şartla vereceğimi söyledim:

- Şartım şu: Bana bunu, verdiğin gazetelerle ağır ağır ödersin. Oldu mu?

Az önce öfkeden değişen hırçın yüzü yumuşamış, durulmuş, çocuksu hâlini almıştı:

- Şimdi oldu... dedi. Demek siz..

- Ben ne babanızın arkadaşı ne de bayiyim. Benimki yardım. Bakıyorum okuma hırsı var içinde. Okuyup adam olma hırsı. Hoşuma gitti. Mesele bu...

Gözlerini yüzüme çevirdi:

Parayı verdim. Aldı. Yıldırım gibi uzaklaştı. Sokağın alt başından sesi geldi:

- Gazte, havadiis!...

Günler geçiyor, her sabah saat gibi geliyor, gazetelerimi verdikten sonra ekliyordu:

- Üç lira kaldı borcum âbi!...

Sonraları borcu iki liraya indi, bir liraya, daha sonra da elli kuruşa. En son gün gelir iki gazetemi verirse borcunu ödemiş oluyordu ki gelmedi. Şaştım. Neden gelmemişti? Elli kuruşumun üstüne yatabileceği aklımın kıyısından bile geçmiyordu. Sakın herhangi bir trafik kazasında... sanki gerçekten olmuş gibi içim parçalanıyor, hızla gelen bir taksi ya da bir hususînin altında kalmışçasına kanlı bir insan yavrusunun her yanı kırılmış cesedi kafamda canlanıyordu.

Günler günleri, günler haftaları, haftalar da ayları kovaladı.

Unutmuştum.

Bir başka çocuk getiriyordu gazetemi. Bu ondan da cılız, ondan da üfürsen uçacak gibiydi. Onun da bir başka hikâyesi vardı çocuk omuzlarında taşıdığı.

Karların savrulduğu bir kış sabahıydı.

Yazı makinemin başına geçmiştim.

Şimdiye kadar hiç işitmediğim cılız bir çocuk sesi:

- Gazte, havadiiis!...

O muydu? Fakat hayır olamazdı. Pek cılızdı. Penceremin önünde durmuş ısrarla vızıldayıp sürüyordu:

- Gazte, havadiiis!...

Aşağı indim. Her günkü satıcıdan almıştım oysa gazetemi. Kapıyı açtım: Kısa pantolonlu, minnacık bir çocuk. Savrulan karların altında ıslanmış gazeteleriyle titreyip duruyordu.

- Abim kusura bakmasın dedi amca!

- Ne bu?

- Elli kuruş borcu kalmış size de...

- Kendisi nerede? Ağlamadı, hıçkırmadı. Taş gibi:

- Öldü dedi, dün Edirnekapı'ya gömdük... Elli kuruşu uzattı, sonra çekip gederken:

- Gazte, havadiiis !..."

 

 

Orhan Kemal (Varlık Dergisi)

 

 

 

 

1-“Elli Kuruş ” metninde olayları birbirine bağlayan unsurlar nelerdir?(10P)

 

2- Metnin olay örgüsünü yazınız. ?(10P)

 

 

 

 

 

 

3-Metinde olay örgüsü gerçek hayatta aynen yaşanabilir mi? Niçin? ?(10P)

 

4- İnsana özgü gerçeklik söz grubundan ne anlıyorsunuz? Metinde insana özgü gerçeklikten söz   edilebilir mi? ?(10P)

2009-2010 YILI EĞERCİ LİSESİ 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

ADI SOYADI: NO:                             TARİH:

1-“ Öyküyü, olayların  zaman sırasına göre düzenlenerek  anlatılması” diye tarif etmiştik. Olay örgüsü de  olayların anlatımıdır. Ancak burada üzerinde  durulan husus, olaylar arasındaki   ilişkidir. “Kral öldü,  sonra   üzüntüsünden  kraliçe  de   öldü”  desek olay   örgüsü   tamamlanmış olur Zaman sırası burada   da bozulmuş değildir.

Parçaya göre “ öykü “ ile “ olay örgüsü “ arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tip ve karakter farklılığı

B ) Neden – sonuç  ilişkisi

C ) Olayların önemli  - önemsiz oluşu

D ) Zaman  sırası

E ) Kahramanların kişilikleri

 

2- Aşağıdaki olay çevresinde oluşan edebi metinlerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosuna ait bir türdür?

A) Halk hikayesi                   B) Hikaye

B) Destan                              C) Orta oyunu       E) Manzum hikaye

 

3- Aşağıdaki   edebiyat dönemleri   ile  onlara ait olan   nazım  biçim ve   türleri  eşleştirilirken hangisinde   yanlışlık  yapılmıştır?

A) Âşık   edebiyatı - Semai

B)  Sözlü  edebiyat- Koşma

C)  Anonim  edebiyatı- Türkü

D)Divan edebiyatı-gazel

E) Tekke  edebiyatı – İlâhi

 

4- Yoruma göre değişir şiir

Soldan sağa, sağdan sola

Bin türlü okunur

Ve büyülü bir kumaş gibi

Her okunuşunda yeniden dokunur.

Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik  vurgulanmıştır?

A) Biçimce güzellik         B) Anlam zenginliği

C) Sanatlı söyleyiş

D) Anlamca kapalılık

E) Duygu yoğunluğu

 

5- İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere

Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere

Bu mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A ) Hece ölçüsünden yararlanılmıştır                 B )Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.

C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır

D ) Rediflerden  yararlanılmıştır.

E ) “ e “ sesiyle asonans(benzer sesler kullanmak)

 

6- Millet  vicdanında  derin  izler  bırakan  tarih  ve     toplum  olaylarının kuşaktan  kuşağa  aktarılarak  olağanüstü nitelik  kazanıp daha sonra  bir ozan    tarafından  derlenmesiyle  oluşan  türe…………denir

Bu parçada boş bırakılan yerlere  aşağıdakilerden   hangileri   getirilmelidir? A ) Masal    B ) Yapma destan    C ) Doğal destan    D ) Halk  hikâyesi   E )  Efsane

 

7-Aşağıdakilerden hangisi bir  olayı  göstermeye  bağlı   olarak anlatan yazı türüdür?

A )  Hikâye         B) Roman     C ) Masal          D ) Destan           E ) Tiyatro

 

8- Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar

Bir karanlık geldi gittiğin yerden

Ümitlerim vardı tesbih misali

Sen giderken dağılıverdiler birden

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Karamsarlık       B) Umutsuzluk    C) Bezginlik    D) Üzüntü E) Hüzün

 

9-  Düşün garip gecelerini bu şehrin,

Düşün yalnızlıklar içinde beni.

Hani bir resmim kalmıştı sende,

Onu olsun yalnız bırakma emi?

Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların  hangisi    çıkarılamaz?

A)Özlem    B)Sevgi    C)Ayrılık     D)Pişmanlık        E ) Yalnızlık

 

10- El ayak  çekilince  caddelerde

Yalnız  seni  ararım gecelerde

Bu  dizelerde aşağıdaki   edebi sanatlardan hangisi    vardır?

A) Mübalağa       B) Tenasüp    C) Teşbih     D) Mecaz-ı mürsel      E )Tevriye

 

11-    Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım

Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir

Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir

Ama nerde! Her bahar şaşmadan aldanırım

Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çapraz uyak – tam uyak

B) Düz uyak – yarım uyak

C) Sarma uyak – tam uyak

D) Sarma uyak – zengin uyak

E) Çapraz uyak – zengin uyak

12- Ala gözlerini sevdiğim dilber

Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün

Kadir Mevla’m seni övmüş yaratmış

Kısmeti olduğun kullar öğünsün

Yukarıdaki dörtlüğün türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Lirik – Koşma – Güzelleme

B) Pastoral – Koşma – Güzelleme

C) Lirik – Semai – Güzelleme

D) Epik – Koşma – Destan

E) Lirik – Semai – Varsağı

 

13- Her zaman tam karanlık değil gece

Kendimde denemişim ben.

Kulak ver, dinle…

Her acının sonunda bir pencere vardır,

Aydınlık bir pencere.

Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki  atasözlerinden hangisi  karşılar?

A)  Kara haber tez duyulur.

B)  Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

C ) Kara gün kararıp kalmaz.

D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.

E ) Bin kaygı bir borç ödemez.

 

14- Aşağıda durum- kesit  öyküsü  hakkında verilen  bilgilerden  hangisi  yanlıştır ?

A )  Olaydan çok bir durumu anlatır.

B )  Serim – düğüm – çözüm bölümleri yoktur.

C ) Bu öykülere  “ Maupassant Tarzı” öyküler de denir.

D )  Gözlem önemlidir.

E )  Sair Faik Abasıyanık bizdeki en önemli temsilcilerindendir.

 

15-  15-   Batıda ve bizde ilk hikâye örnekleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)  Diyet  -   Semaver

B) Boceacio - Letaif-i Rivayet

C Decameron - Küçük Şeyler

D) Decameron - Letaif -İ Rivayet

E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler.

 

16-Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla

düşseldir. Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza

çıkar. Konuşmalar kalıplaşmıştır. İnsan dışı varlıklar

bile insan gibi konuşur. Olaylar karşıtlıklar üzerine

kurulur. Yer ve zaman belirsizdir.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden     hangisidir?

A)Roman        B) Destan    C)  Mesnevi     D)Masal      E)  Halk Hikayesi

 

17- Aşağıdakilerden hangisi nazmı ( şiiri )  nesirden (düzyazı) ayıran bir özelliktir?

A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.

B ) Deyimler ve mecazların kullanımı.

C ) Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.

D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.

E )  Etkileme gücü.

 

18- Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir ?

A ) Oğuz Kağan Destanı          B ) Şehname

C ) Üç Şehitler Destanı             D ) Ergenekon        E ) İlyada

19- Tiyatro hangi sanat grubuna girer?

A) Fonetik sanatlar   B) İşitsel sanatlar

C) Görsel sanatlar

D) Plastik sanatlar   E) Ritmik sanatlar

 

20- Karakterle tip arasındaki farkı  yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT BAREMİ: HER SORU 5 PUAN, TOPLAM 100 PUANDIR.

SÜRE: 20 DAKİKA

BAŞARILAR DİLERİM.

 

 

 

 

2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………..LİSESİ   9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.( 5er p)

1. Acıklı,üzüntülü olayları,bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyununa…..

denir.

2.Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına ………………denir.

3.Edebi bir eserde olayların olup bittiği yere ………………….. denir.

4.bir olayın içinde geçtiği ,geçeceği veya geçmekte olduğu sürece……………………denir.

5.Bir kimsenin hayatını anlatan türe……………………………denir.

Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız. ( 5er p)

 

6.Belli bir konuda bir düşünce ya da görüşü ileri sürmek amacıyla yazılan,düşünceleri ispatlama yoluna giden yazı türüne fıkra denir.                                      (   )

7.Gezi yazılarında gezilen yerler anlatılır.                                              (   )

8.Dram geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alır.                                    (   )

9.trajedi modern Türk tiyatrosu içinde yer alır.                                        (   )

10.Hikayeler olay ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır.             (   )

REKLAM