Now loading.
Please wait.

REKLAM

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

Adı Soyadı: Sınıfı:

No:

 

1. Eserlerinde realist izler de görülen -—’in dili, konuş­ma diline yakın bir sadeliktedir. Çeşitli alanlarda (roman, hikaye, tiyatro, matematik, coğrafya, mate­matik ...) 200’den fazla yapıtı olan sanatçının eserlerinde, sanatsal kaygıyı ikinci plana attığı görülür. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat­çılardan hangisi getirilmelidir?

A) İbrahim Şinasi

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Namık Kemal

D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) Şemsettin Sami

 

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

Adı Soyadı: Sınıfı:

No:

1. Asıl ününü dönemin sosyal eleştirisini yaptığı Terkib-i Bent manzumeleriyle kazanmış, bu man­zumedeki beyitlerin çoğu halk arasında atasö­zü gibi yayılmıştır. Sanatçı, bu eserini Bağdatlı Ruhi’ye nazire olarak yazmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Cevdet Paşa

B) Şemsettin Sami

C) Direktör Ali Bey

D) Ziya Paşa

E) Ahmet Vefik Paşa

A
Kutadgu Bilig’den
Tavrın doğru ve hareketin temiz olsun.
Yoldaşın akıl ve danışmanın bilgi olsun
Sen her zaman doğrulukla hükmet
Beylik kanun ile ayakta kalır


1 – Yukarıdaki beyitlerde devletin hangi nitelikleri üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci beyitte verilmek istenen mesajı yazınız ? ( 10 Puan. )


2 – Kutadgu Bilig’in niçin “alegorik” bir eser olduğunu belirterek türünü ve nazım şekliniyazınız? (10 puan. )
3 – Geçiş Dönemi eserlerinin üç özelliğini yazarak, Divân-ı Lügati’t Türk’ün yazılış amacını belirtiniz ? ( 8 Puan. )

 

1. Kaside nazım şeklinin özelliklerinden üçünü yazınız. (15P)

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………..LİSESİ 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI SORULARI

SORULAR

1. Tanzimat edebiyatının başlangıcı sayılan olay hangisidir? Yazınız.

2. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah    B) Araba Sevdası     C) Mai ve Siyah     D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat     E) Cezmi

3. Fecr-i Ati edebiyatının en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal    B) Tevfik Fikret     C) Ahmet Haşim    D) Cenab Şahabettin    E) Şinasi

REKLAM