REKLAM

9. sınıf dil ve anlatım dersi 2. dönem 1. yazılı örneği

1. Aşağıdaki cümlelerde “batmak” sözcüğünü farklı bağlamlarda 4 ayrı cümlede kullanınız. (10p)

  

2. Aşağıdaki sözcükleri yapılarını (basit ,türemiş, bileşik) karşılarına yazınız.(10p)

 

 

*açıkladı ………………………………

 

*yağmurluk ………………………………

 

* gezdir-…………………………………

 

*biliyorum………………………………

 

*gelebilirsin………………………………

 

 

 

3.  Aşağıdaki sözcüklerin kök ve eklerini karşısına göstererek altlarına isimlerini yazınız.(20p)

 

*biligisiz

 

 

* kitapçılar

 

 

*gözlükçünün

 

 

* uyuyorsun

 

 

*korkuluk

 

 4. Gözlem, insanlar açısından önemli bir birikim yoludur. Bunu Eskişehir’den Ankara’ya yolculuk yaparken anladım. Çevredeki ovalar, dağlar ve kuş sürüleri o kadar güzeldi ki anlatamam. İçimde küçük sevgi pırıltıları oluşmaya (bilgi yelpazesi.net) başladı doğaya karşı.  Onların yaşantısı beni güzel hayallere daldırıyordu.

Bu parçada geçen altı çizili ad tamlamalarını ve sıfat tamlamalarını bölümlerine ayırarak aşağıda gösteriniz? (20p)

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin “sesteş”i yoktur? (10p)

A) Dünyanın en güzel koyları Akdeniz’dedir.

B) Ardından bir iz bırakmadan göçüp gitti dünyadan.

C) Az daha bir kazaya kurban gidiyorduk.

D) Binanın sol tarafına park yapılacakmış.

E)  Dil, insanın dış dünyaya açılan kapısıdır.

 

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? (10p)

A) Pozitif bilimler insanlığın ortak düşüncesine hizmet eder.

B) Dünyayı değiştirmeye çalışanlar önce kendisini yetiştirmeli.

C) Numaralar birbirini tutmadığı için dolaplar karıştı.

D) Yağmurlu günlerin özlemi artık sona ermişti.

E) Bu kampanyaya ilgi katlanarak büyüyordu.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit, hem türemiş hem de bileşik sözcük vardır? (10p)

A) Şiirler coşkunun seline kapılarak çalakalem yazılmaz.

B) Evde, sokakta, her dakika bekledim bu anı.

C) Sevgi, insanı bencillikten kurtarır; insanın duyarlılığını artırır.

D) Yıllardır sokağın başındaki derme çatma evde oturuyorlar.

E) Kocaman bir alana götürdü babası küçük kızı.

 

8. "Bir sözcüğün aklımızda uyandırdığı ilk anlamına temel anlam denir."

Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamında kullanılmıştır? (10p)

A)   Gençler, sesinizi basın yoluyla duyurmalısınız.

B)  Yüzüme öyle boş nazarlarla bakmayın.

C)  Her sabah gazeteye şöyle bir göz atar.

D)  Bu işin de bir yolu yordamı vardır elbette.

E)  O, göründüğü gibi soğuk biri değildir.

You have no rights to post comments