REKLAM

11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ TELAFİ YAZILISI  SORULARI

 

ADI VE SOYADI:                                                    

NU:

SINIFI:

SORULAR

1.Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz? (10 puan)

Dünya edebiyatının en tanınmış deneme yazarları Montaigne ve Bacon’dur. ( D   )

Edebiyatımızdaki ilk makaleyi Ziya Paşa yazmıştır. ( Y   )

Gezi yazısında görülenler genellikle üçüncü kişinin ağzından yani anlatılır. (   Y  )

 

Edebî mektuplarda, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır. (  D   )

Makale; daha uzun yazılır, kesin bir yargı ve kanıtlamaya gider. Buna karşılık, fıkra; kısa, etkili ve dokunaklı bir sonuca varmak amacını güder. (D    )

 

2.Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10 puan)

Makale edebiyatımıza TANZİMAT döneminde girmiştir.

Öğretici metinlerde dil GÖNDERGESEL  işlevde kullanılır.

3.Makale ile fıkra(köşe yazısı)nın benzer ve farklı yönlerini yazınız. 10 puan

 

BENZELİKLERİ

FARKLILIKLARI

 

İkisi de düşünce yazısıdır

İkisi de belli bir plana göre yazılır.

 

 

 

 

Makalede düşünceler kanıtlanır,fıkrada böyle bir durum yoktur.

Fıkra günü birlik ve kısa yazılardır.

 

 

 

4.Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerin doğru şekillerini yazınız. (10 Puan)

Cümle:           "Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini  bilirim."

Doğrusu: ..... ne de (binanın) yerini

Nedeni: tamlayan eksikliği

Cümle:  “Marmara denizinde zaman zaman görülen koyu sis deniz ulaştırmasını engelliyor.”

 

Doğrusu: ....deniz ulaşımını

Nedeni: sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

5) Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını bulunuz. (10 puan)

·         Vakte şahadet edercesine yükselmiş.         : vakte > ses düşmesi

·         Minicik elleriyle elimi tuttu.                       :minicik> ünsüz düşmesi

·         Lütfen bu bahsi kapatalım.                         : bahsi > ünlü düşmesi

·         Sevdiğine kavuşamadı,yazık.                     :sevdiğine > ünsüz yumuşaması

·         Odasına televizyon koyunca ders notları düştü. : düştü > ünsüz benzeşmesi

6) Bir gerçeğin araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yoluyla yansıtıldığı yazılardır. Öğretici bir niteliği bulunan bu tür yazılarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Bu türde kalem oynatmak isteyen kişi, gerektiği durumlarda konuyla ilgili resim, fotoğraf ve grafiklerin ispatlayıcı özelliklerinden yararlanmalıdır.

 

Parçada sözü edilen düz yazı türü hangisidir? RÖPORTAJ

 

7) “Bu evlerin bahçesinde her mevsim aynı çiçekler açar.” Cümlesini ögelerine ayırıp yapısını belirtiniz.

Bu evlerin bahçesinde: dolaylı tümleç

Her mevsim : zarf tümleci

Aynı çiçekler : özne

Açar: yüklem

Yapısı: basit cümle

8) Ögelerine ayırdığınız yukarıdaki cümleden iki tane kelime grubu bulup türleriyle yazınız.

Evlerin bahçesi : belirtili ad tamlaması

Aynı çiçekler: sıfat tamlaması

 

9) Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız.
- “Denizaşırı” Falih Rıfkı ATAY
- “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” M.Fuat KÖPRÜLÜ
-“Anadolu Notları” Reşat Nuri Güntekin
-“Denemeler” Montaigne
-“Günlerin Getirdiği” Nurullah ATAÇ

 

10) Bir gazetecilik terimi olan 5N 1K’nın açılımı nedir?

 "ne? ne zaman? nerede? nasıl?neden? kim

 

NOT: SÜRE 45 DAKİKADIR.

HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR.

 

You have no rights to post comments