REKLAM

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Kitap Korkusu

Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım. Kitaptan korkmak, in­san düşüncesinden korkmak, insanı kabul etmemektir. Kitaptan korkan adam, insanı mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. "Bırak, senin yerine ben dü­şünüyorum!" demekle, "Falan kitabı okuma!" demek arasında hiç bir fark yoktur. İnsanoğlu için kitap her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve bilhassa fikirlerin mesuliyetidir. Ondan mahrum edilen insan, kendiliğinden bir paçavra hâline düşer.

Şüphesiz insanı korumamız lâzım gelen vaziyetler vardır. Fakat bu vaziyetler daha ziyade ferdin kendi dışındaki vaziyetlerdir. Bir insanı kendi içinde, düşün­cesinin mahremiyetinden korumaya hakkımız yoktur.

 

(Ahmet Hamdi Tanpınar  - Yaşadığım Gibi)

mesuliyet: sorumluluk     

vaziyet: durum, tavır, hâl

1. a) Yukarıdaki metnin türü nedir? (4 puan)………………………………………..

 

b) Yukarıdaki metinde hangi anlatım türü kullanılmıştır? (2 puan)…………………………………

 

c) Yukarıdaki metinde dilin hangi işlevi kullanılmıştır? (2 puan)…………………………

 

2. “Kitap Korkusu” adlı metinde yer alan aşağıdaki sözcüklerin yapısını karşılarına yazınız. (6 puan)

SÖZCÜK

YAPISI

SÖZCÜK

YAPISI

korkusu

 

niçin

 

anlayamadım

 

fikirlerin

 

korkmak

 

içinde

 

 

3. Aşağıdaki cümleleri yapısına, yüklemin türüne, anlamına, yüklemin yerine göre inceleyiniz. (12 puan)

Boş boş konuşmak, çözüm değil.

Anlamına göre

 

Yüklemin türüne göre

 

Yüklemin yerine göre

 

Yapısına göre

 

Bunları kimseye söyleme, kimse bilmemeli.

Anlamına göre

 

Yüklemin türüne göre

 

Yüklemin yerine göre

 

Yapısına göre

 

Koyu yeşil bir pardösüsü, çok dar kenarlı bir şapkası vardı onun.

Anlamına göre

 

Yüklemin türüne göre

 

Yüklemin yerine göre

 

Yapısına göre

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini  çatı bakımından inceleyiniz. (Öznesine ve nesnesine göre çatılarını yazınız.) 6 puan

Denize düşen yılana sarılır.

Öznesine göre:                                                               Nesnesine göre:

 

Masa güzelce temizlendi.

Öznesine göre:                                              Nesnesine göre:

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını düzelterek cümleleri doğru biçimde yazınız. (6 puan)

Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun.

Cümlenin doğru biçimi

 

 

Bundan böyle beni kimse aramasın artık.

Cümlenin doğru biçimi

 

 

 

 

6. Aşağıdaki metinlerde parantezle gösterilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini belirleyiniz. (20 puan)

Ünlü filozof Konfüçyüs şöyle yakarırmış (    ) “Tanrım(    ) bana kitap dolusu bir ev (   ) çiçek dolu bir bahçe ver (   )”

 

Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır (    ) Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için (   ) Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevirmiş olmasıdır. Bir yazarın (    ) (   ) Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar (     ) (    ) sözü de bu görüşü destekler.

7. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını bularak cümleleri doğru biçimde yeniden yazınız. (12 puan)

Biri kalkıp yüzünüze, "sizi keyifle okuyoruz." Diyor­sa korkmak gerek böyle okumakdan. Demekki keyif verici bir madde yerine geçiyor yazdıklarınız. Kimide "Eşimle birlikte okuyoruz, çok beğeniyoruz yazılarını­zı." der. Bu daha kötüdür. Birlikte okumak, belki de sesli okumak; okuyupta adamakıllı eğlenmek anlamı­na geliyordur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise yay ayraç içerisine “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (8 puan)

Biyografilerde kurmacaya yer verilmez. (   )

Gezi yazıları, gezilen yerle ilgili sorunları tanıtmayı amaçlar. (      )

Söyleşilerde dil, dil ötesi işleviyle kullanılır. (     )

Haber yazılarında yoruma yer verilmez. (    )

Söyleşilerde nükte, fıkra, atasözü ve deyimlere yer verilir. (    )

Deneme yazılarının öncelikli amacı, okuru ele alınan konuda düşündürmektir. (     )

Makale yazarı, bilimsel terimler kullanmaktan kaçınmalıdır. (      )

Eleştirilerde terimlerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. (    )

 

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10 puan)

a) Söyleşi yazılarında yazar, ………………………. konuşuyormuş gibi bir yolu benimserken deneme yazılarında yazar, …………………………ile konuşuyormuş gibi davranır.

b) Gazete veya dergilerin belirli sütunlarında genel bir başlık altında yazılan kısa ve günübirlik yazılara ……..…….… adı verilir.

c) Eleştirmenin eser karşısındaki tavrına göre eleştiriler ………………. ve ………………………. eleştiri olarak değerlendirilir.

d) Eseri açıklamak, aydınlatmak ya da çözümlemek için sanatçının yaşamının, bu yaşamı besleyen olayların, durumların çıkış noktası yapıldığı eleştiriye ………………….………….eleştiri denir.

e) Gazete, radyo ve televizyonların haber kaynakları………………………………./ ………………………………/ ve ………………………………….olmak üzere üç türlüdür.

f) Türk edebiyatında ilk makaleyi …………………………….yazmıştır.

 

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.  (12 puan)

1. Akdeniz'e dönüyorum, güz kuşlarının(I)
Kanat vuruşlarına(II) adımlarımı ayarlayarak(III)
Akdeniz'e dönüyorum, dumanlı (IV)bir kendin
İrin püskürten bacalarını(V) yüreğimden kazıyarak.

Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından öbürlerinden farklıdır?

A)      I  B) II     C) III     D)IV    E) V

 

2. Akdeniz’deki Türk-İtalyan korsanlık faaliyetleri sırasında, İtalyanlardan esir düşen kızların Osmanlı leventlerine eş oldukları bilinir. Enis Behiç Koryürek’in “Venedikli Korsan Kızı” şiirinde böyle bir aşk anlatılır. Halikarnas Balıkçısı’nın romanlarında da buna benzer motifler bulunur. Halikarnas Balıkçısı’nın “Uluç Reis” adlı romanında Anadolu kıyıla­rına yapılan bir baskın sırasında, kaçırılarak Napoli’ye getirilen Türk kızı Perçem’in başından geçenler ve Uluç Ali Reis’in doğuşu anlatılır. Edebiyatın yanı sıra gerçek yaşamda da İtalyanlarla aşk ilişkisi bulunan isimler yok değildir. Hüseyin Cahit; Mehmet Rauf’un, Tarabya’da bir İtalyan kadına nasıl âşık olduğunu “Edebî Hatıralar” kitabında ayrıntılı olarak anlatır.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Örnekleme yoluna başvurulmuştur.

B) Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.

C) Tarafsız bir söyleme ver verilmiştir.

D) Dil göndergesel işleviyle kullanılmıştır.

E) Tanımlamaya başvurulmuştur.

 

 

3. Küçücük bir azınlığın aklına uymak istemiyorduk.
Bu cümlede, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)    ünsüz yumuşaması

B)    ünsüz düşmesi

C)    ünlü düşmesi

D)    ünsüz benzeşmesi

E)    ünlü daralması

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sö­zün yazımı yanlıştır?

A) Sen onu bir de gençliğinde görecektin.

B) Halbuki durum sandığımız kadar kötü değil­miş.

C) Mademki bize inanmıyorsun, kendin sor.

D) Kaldıki kendisine bu durumu çok önceleri bildirmiştik.

E) Gel gör ki olay umduğumuz gibi sonuçlan­madı.

 

You have no rights to post comments