REKLAM

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

...................LİSESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 11-….. SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Adı Soyadı:                                                  Sınıfı:

No:

I. METİN

II. METİN

28.07.1992

Sabah kahvaltıdan sonra hattın toplanması ve iplerin sarılması 12.00’ye kadar sürdü. Bugün kendimi biraz daha iyi hissediyorum. 12.00 gibi bizim kamptan yola çıktık, kırk beş dakika kadar sonra duvarın dibindeki kampa vardık. 6B ekibi de ipleri toplamışlar, yemek yiyorlardı.. Biz onlarla oturup çay içtikten sonra, aşağıya taşımak için onlardan biraz malzeme alıp inişe devam ettik.

Meşrutiyetin ilanından beri, bana sık sık yatı misafirliğine gelen Şahabettin Süleyman, bir akşam, her vakitki telaşlı ve heyecanlı haliyle üzerime yürürcesine “Erken yemek yiyelim, Süleyman Nazif’i ziyaret edeceğiz.” demişti. Şahabettin Süleyman’ın bir büyük müjde gibi verdiği bu haber, doğrusunu söylemek lazım gelirse bende ne bir sevinç ne bir ilgi uyandırmıştı.

 

 

1. Yukarıdaki metinlerden hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (15 puan)

I. metnin türünü yazınız:

 

3 puan

II. metnin türünü yazınız:

 

3 puan

Her iki metinde hangi anlatıcının bakış açısı vardır?

 

3 puan

Her iki metinde ağırlıklı olarak kullanılan anlatım biçimi (türü) nedir? (bir anlatım biçimi yazılacak)

 

3 puan

Yukarıdaki metinlerin farklı bir yönünü yazınız.

 

 

 

3 puan

 

2. Yukarıdaki metinlerden ses uyumları ve ses olaylarıyla ilgili istenen sözcükleri aşağıdaki tablodaki uygun yerlere yazınız. (10 puan)

SES OLAYI, ÜNLÜ UYUMU, ÜNSÜZ UYUMU

   

Ünsüz yumuşamasına iki örnek yazınız.

 

2 puan

Ünsüz benzeşmesine iki örnek yazınız.

 

2 puan

Ünlü daralmasına bir örnek yazınız.

 

2 puan

Ünsüz türemesine bir örnek yazınız

 

2 puan

Büyük ünlü uyumuna uymayan iki sözcük

 

2 puan

 

3. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. (10puan)

Yukarıda verilen I. metin ve II. metin birer öğretici metindir.

 

 

Olay çevresinde gelişen metinlerde gerçekler olduğu gibi aktarılır.

 

Kurmaca metinlerde kanıtlayıcı anlatıma sıkça başvurulur

 

Edebi metinlerde dil, bilgi iletme ya da öğretme amacına yönelik düzenlenir.

 

Halide Edip Adıvar’ın Handan adlı eseri mektup biçiminde yazılmış romanlara örnek gösterilebilir.

 

Özel mektubu yazan kişinin adı ve soyadı mektubun sağ alt köşesine yazılır.

 

Kişi adlarından sonra gelen akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlar

 

“Ben Ankara’nın Keçiören İlçesi nüfusuna kayıtlıyım.” cümlesinde yazım yanlışı vardır.

 

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Mutallaka” adlı eseri günlük türünde yazılmıştır.

 

Anı metinleri, kesin ve bilimsel bilgilerin verildiği metinlerdir.

 

 

4. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (15 puan)

a)        Olay çevresinde oluşan edebi metinler………………………..… ve ………..……………………….. bağlı metinler şeklinde gruplandırılır.

b)       Öğretici metinlerde dil…………………….., edebi metinlerde ………………….. işleviyle kullanılır.

c)        “Konu”, “sayı” bölümleri ……..……….. mektuplarda yer alır.

d)       ……..…………. adlı yazarın Okuruma Mektuplar adlı kitabı …..……………. tarzında kaleme alınmış deneme kitabıdır.

e)        Cenap Şahabettin’in ………………..…….. ve …………………………….. adlı gezi yazıları mektup tarzında yazılmıştır.

f)        Günlük türüne benzer yazılara eski edebiyatımızda ……………………………………..denirdi.

g)       Mektuplar genel olarak …………………., ……………………. ve …………………………….. olarak üçe ayrılır.

h)       Türk’ün Ateşle İmtihanı adlı anı türündeki eserin yazarı …………….…………………’dır.

i)         Kırk Yıl, Saray ve Ötesi adlı anı kitaplarının yazarı………………………….……………..’dir.

5. Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulunuz. Doğrusunu cümlenin karşısına yazınız. Her cümlede birden fazla yazım yanlışı vardır. (10 puan)

Hiçbir kitap, beni bu kitapda anlatılanlar kadar etkilememişdir.

Asılını soracak olursan, sınav çok iyi geçdi, bir tek 17’inci soruyu cevaplamakta zorlandım.

6. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (24 puan)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)      Dil ve üslubun estetik olması

B)      Anlatılanların heyecan uyandırması

C)      Olayların yeniden kurgulanması

D)      Kişi, zaman, yer, anlatıcı gibi ögelere yer verilmesi

E)       Nesnelliğe ve açılayıcı anlatıma ağırlık verilmesi

 

 

 1. Betimleyici anlatım aşağıdaki metinlerin hangisinde diğerlerinden daha az kullanılır.

A)      Anı

B)      Fıkra (köşe yazısı)

C)      Roman

D)      Masal

E)       Gezi

 

 1. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aldığı ekten dolayı "büyük ünlü uyumu"na uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

A)    Kitaptaki resimler onu oyalıyordu.

B)    Durakta saatlerce onu bekledim.

C)    Doktor hastanın ateşini ölçtü.

D)    Onu dikkatle dinledik.

E)     Kardeşim bugün de okula gidemedi.

 

 

 1. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)    H. Ziya Uşaklıgil'in "Mai Ve Siyah" romanı televizyon filmi yapılmıştı.

B)    "Cevdet Bey ve Oğulları" Orhan Pamuk'un yapıtıdır.

C)    Cahit Sıtkı "Otuz Beş Yaş" adlı yapıtıyla birincilik almıştı.

D)    Halide Edip, "Sinekli Bakkal"da anılarından da yararlanmış.

E)     Yakup Kadri, "Yaban"da dönemin aydınlarını suçluyor.

 

 1. Sıyrılmak kolay değil, bunca dertten
  Vaz mı geçelim eve ekmek götürmekten
  Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A)    İlerde sen de anlarsın çocuğum

B)    Baba diye çağrılınca bir gün

C)    O zaman anlayacaksın değerini ekmeğin

D)    Savrulacaksın oradan oraya

E)     Yanıp kavrulacak yüreğin

 

 1. Kimsesizler düştükçe aklıma
  İnsanlığımdan utanıyorum
  Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi için örnek yoktur?

A)    Ünlü düşmesi

B)    Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük

C)    Ünlü daralması

D)    Ünsüz yumuşaması

E)     Ünsüz benzeşmesi

 

 

 

7. Okul müdürlüğünüze, öğrenci belgesi istemek için bir dilekçe yazınız. (16 puan)

 

Bu yazılının soru ve cevaplarını word dosyası olarak indirmek için TIKLAYIN

You have no rights to post comments