REKLAM

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI

1. Sözlü anlatım türlerinden beşini yazınız.

2. Sunumun tanımını yaparak,etkili bir sunumun olabilmesi için yapılması gerekenlerden beş madde yazınız.

 

 

3. “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözünde tartışmanın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 

4.Panelin tanımını yaparak, panel başkanının görevlerini yazınız.

 

5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

   *Sunum yapacak kişinin sunumdan önce ………………………………………yapması gerekir.

   *…………………………..tartışma türlerindendir.

   *Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel……………a dönüşür

 6.Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

 • Münazara, daha çok sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür.     (   )
 • Başkan, sonucu bir rapor halinde düzenler.                                           (   )
 • Peşin hükümler tartışmanın çıkış noktasıdır.                                         (   )
 • Sunum yapacak kişi, doğrudan doğruya konuya girmeli, kendini tanıtma işini sonraya bırakmalıdır. (   )                                                                                            
 • Panelde foruma nazaran daha az dinleyici bulunur.                            (    )

7. Sınıfta okuduğunuz “ Gece” ve “Beş Şehir” metinlerinden hareketle kültür birikiminin, deneyimin ve çevrenin anlatıma nasıl bir etkisi olduğunu açıklayınız.

 

 

8. a)“Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi;     b)    “Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın

            Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,               Kulaklarım komşuların ayak sesinde

           Alışmadığım iyimser duygular,                             Varsın bir yudum su veren olmasın

           Gökyüzü inadına mavi,                                            Baş ucumda biri bana “su yok!” desin”

           Yaşamak inadına güzel!”

Yukarıdaki şiirlere hakim olan temaları yazınız.

 

 

9. “Özgürlük” temasını; kişi,zaman ve mekan unsurlarıyla sınırlandırınız.

 

 

10.  Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz.

 • Şiirin üstüne daha etkileyici bir edebî tür tanımadığını belirtti.(……………………………………………………………….)
 • Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır(…………………………………………….)
 • Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir.(………………………………………………………)
 • Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir.(………………………………………………….)
 • Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (……………………………………………..)

 

 

 

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ  1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI (B)

1. Yazılı anlatım türlerinden beşini yazınız.

 

2.Tartışmanın tanımını yaparak, tartışma türlerini yazınız.

 

3. Sunum yapılacak konunun özelliklerini yazarak, bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri nasıl olmalıdır?

 

4. Panelin tanımını yaparak, özelliklerini yazınız.

 

5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.  

    *Sunumda …………………………………………………………….gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.

    *İyi bir tartışmacıda ……………………………………………………………………………………..gibi özellikler bulunmalıdır.

   *Panelde konuşmacılar……………………..kişilerden oluşur.

6.Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

 • Sunum kaygısının az olması, sunumun başarısız olmasına neden olabilir.                            (    )
 • Panel, açık oturuma nazaran daha ciddi bir ortamda gerçekleştirilen tartışma biçimdir.  (    )
 • Münakaşa belli kuralları olan bir tartışma türüdür.                                                                    (    )
 • Panelde aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulur.                                                              (    )
 • Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir.                   (    )

7. Bir  metinde kaynak gösterilmesinin önemini açıklayınız.

 

8. a)“Sayısını unuttuğum günlerce bekleyişten         b) “Yaşamak varken çiçeği koklayıp

           Ben yorgunum, rıhtım taşları yorgun                        Salıncak kurmak dallara

           Art arda geçen gemiler durmuyor                              Isınmak varken sevgiye

           Duranlardan sen çıkmıyorsun”                                    Bana savaştan söz etme”

Yukarıdaki şiirlere hakim olan temaları yazınız

 

 

9. “Sevgi” temasını; kişi, zaman ve mekan unsurlarıyla sınırlandırınız.

 

 

10. Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz

 • Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler. (……………………………………………….)
 • Bu çaresizlik içinde nereler kalkıp gitmeli.(………………………………………………………………)
 • İlk kez şiir okuduğumda birinci sınıftaydım ve çok beğenilmiştim. (……………………………………………………….)
 • Buğulu gözlerinde geçmişin derin izleri vardı.(………………………………………………………………….)
 • Utangaç bakışlarla sessizce sağa sola bakıyordu.(………………………………………………………)

 

 

 

You have no rights to post comments