REKLAM

2006-2007 ÖĞRETİM YILI ……….. LİSESİ 11. SINIFLAR

DİL VE ANLATIM DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA

SORULAR

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. ( 10 puan)
 • Birbirine yakın insanların arasında yazılan mektuplara, …………………………denir.
 • Mektup, …………… mektup, ……… mektubu ve …………… diye üçe ayrılır.
 • Sanatsal metinler ………………………… ve …………………. bağlı olmak üzere gruplandırılır.
 • Dilekçeler üst makama ………………… alt makama ………………. eşit makamlar arasında ise …………………………….. diye sona erer.
 • Kelimeler öğretici metinlerde genelde ………………… anlamında kullanılır.
  • Edebi mektuplar özel mektup olarak kabul edilir. ( )
  • Babürname, mektup türünün ilk örneklerindendir. ( )
  • Biyografilerde III. şahıs ağzından anlatım kullanılır. ( )
  • Günlük, edebiyatımızda İslam öncesinden beri var olan bir türdür. ( )
  • Biyografilerde gözlem önemli bir yer tutar. ( )
  • Anıların bir işlevi de yaşandıkları döneme ayna tutmaktır. ( )
  • Anılarda ilahi bakış açısıyla anlatım yapılır. ( )
2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI………LİSESİ 12.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “Doğru”, yanlış ise “Yanlış” yazınız.
(14 puan)
· Öğretici metinlerde üslup kaygısı ön plandadır. ( )
· “Grimm Masalları” Alman edebiyatına aittir. ( )
· Fabl, masal, hikâye gibi türler coşku ve heyecanı dile getiren metinler içinde yer alır. ( )
· Beydaba, Aisopos ve La Fontaine’i fabl türünün önemli temsilcileri arasında sayabiliriz. ( )
· Açıklık bir anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı ifade etmesi, kolayca anlaşılabilmesidir. ( )
· Sanat metinlerinde dil kesinlik taşır, yan ve mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmez ( )
· Durum öykülerinde plana uyulmaz. ( )
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelimeleri yazınız. (16 puan)
· Bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alan hikayelere …………………. hikayesi denir.
· Modern hikayenin bizdeki ilk temsilcisi …………………….’dir.
· Orhan Veli Kanık, ………………… ’tan fabl tercümeleri yapmıştır.
· Masallarda olaylar tamamen ……………………. ürünüdür.
· Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra ………………….. tarzı hikayenin edebiyatımızdaki temsilcileridir.
· 15. yy.’da Şeyhî’nin mesnevi biçiminde yazdığı ……………….. adlı eser Türk edebiyatındaki ilk önemli fabl niteliği taşır.
· Olay hikayesinin bizdeki en önemli temsilcisi ………………………………’dir.
· Söylenmesi zor olan sözcükleri kullanma, aynı ek ve sözcüklerin sık sık tekrarı anlatımda ………………….bozar.

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI............... LİSESİ 10 TM B SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ

II.DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA CEVAP KAĞIDIDIR.

SORULAR

A

1) Destansı anlatımın özelliklerinden beş tanesini yazarak kullanılan edebi türlerin isimlerini yazınız? ( 15 p)

2) “Çocuklardan biri koşarak geldi. Yarın bu salonda sergi açılacağını söyledi. Geçen yıl doğu illerinde de yapılmıştı bu sergi.” Cümlesinde geçen zarfları bulup çeşitlerini belirtiniz? ( 10 p)

“ Sadrazam İbrahim Paşa, 1600 yılı baharında tekrar sefere çıkıp Kanije üzerine yürüdü. Bu arada Bobofça Kalesi de kuşatılmıştı. Ordu, Kanije’yi kırk günden fazla muhasara etti. Kalenin barut mahzeninin infilakı üzerine müdafiler teslim olmak zorunda kaldılar. Kanije, Beylerbeyilik haline getirilip Tiryaki Hasan Paşa’ya verildi. Sadrazam İbrahim Paşa, Temmuz 1601’de yeni bir sefere çıkmak üzereyken serhatta öldü. Yerine sadaret kaymakamı bulunan Yemişçi Hasan Paşa tayin olundu. Yeni sadrazam hemen Belgrat’a hareket etti. Ordu daha Belgrat’a ulaşmadan Belgrat’ın düşman eline geçtiği haberi geldi.”

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı ……….. Lisesi 10 TM-B Sınıfı Dil ve Anlatım Dersi

Birinci Dönem İkinci Yazılı Sınav Sorularıdır.

1. Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10 p)

 • Üslup, amaca ve alıcıya göre değişmez. ( )
 • “Nazım Hikmet en başarılı şairimizdir.” cümlesi nesnel anlatımlı bir cümledir.( )
 • Öyküleyici anlatımda amaç; olayı okuyucunun gözü önünde canlandırmak, anlatmak istenileni bir olay içerisinde vermektir. ( )
 • Mikrop, hava, rüzgar sözcükleri somuttur. ( )
 • Gözlemci bakış açısında anlatıcı, olup biteni bir kamera sessizliğiyle izler. ( )

2. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. (10 p)

 • Kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen bilgilerin kullanıldığı anlatıma …………… anlatım denir.
 • Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturduğu söz

gruplarına ………………………… denir.

 • Bir metinde dil ögelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine ………………. adı verilir.
 • Hikayede en çok …………………… ve ……………….. anlatım türleri kullanılır.

3. Kavuşmak bir gün toprağa

Bir bahar cümbüşü olmak

Dört mevsimde ayrı ayrı

Tabiatın düşü olmak.

Yusuf Ziya Ortaç

Yukarıdaki dörtlükte işlenen temayı belirtiniz. (5 p)