REKLAM

SORULAR

S-1) Aşağıdaki yazının türü nedir ? Bu yazı türünün özelliklerinden beş tanesini yazınız. ( 10 Puan)

 

Yazar bu eserinde bir köyün yaşam gerçeğini ortaya koymaya çalışıyor. Ele aldığı çevreyi ve insanları çok iyi tanıyor. Tanıdığı bu insanların hayat  hikayesinden bir roman yaratmaya çalışmış. Ancak romanı okuyup bitirdikten sonra olayların her ayağı bir yerde havada kalıyor; olayları tek kesit üzerine oturtunca, romandan çok öykü yazmış oluyor.  İnsanoğlu   yazı türlerini değerlendirirken  olay  örgüsünü  bütünüyle düşünmeli  ve öyle değerlendirmelidir. Yoksa  havanda su döver durursunuz.

YAZININ TÜRÜ ………………….                                    ÖZELLİKLERİ:

Dil ve Anlatım Dersi 10.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1. Sanatsal betimlemenin özelliklerinden beşini yazınız. (5x3=15 P)


2. Aşağıdaki sıfatları yapısına göre inceleyiniz. (10 P)
Mahkûm adam :
Büyük ev :
Korkunç düşünce :
Birkaç kişi :
Kalabalık topluluk :

3. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (15 P)
- Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere …………………………. denir.
- Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok ……………….anlamında kullanılır.
- Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda dilin daha çok ………………..işlevi kullanılır.
- Sıfat ve zarflar çekim eki alınca genellikle ………….………ve………………………dönüşü r.

DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (3) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

S-1) Tartışma türlerinde dil ağırlıklı olarak hangi işlevinde kullanılır?

A) Dil ötesi                                   B) Heyecan bildirme                         C)Göndergesel

D)Alıcıyı harekete geçirme       E) Kanalı kontrol

 

S-2)Aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi bir jüri tarafından değerlendirilir?

A)Sempozyum                           B)Forum                                                              C)Açık oturum

D)Konferans                                               E) Münazara

 

S-3) Sosyal bir problemin geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışıldığı ve dinleyicilerin tartışmada aktif bir şekilde rol aldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sempozyum                            B)Forum                                                              C)Açık oturum

D)Panel                                        E) Münazara

Untitled 1

11. Sınıf dil ve anlatım dersi 2. Dönem 2. Yazılı sınav soruları ve Cevapları

-A-GRUBU-Bu, son bir yıl içinde okuduğum romanlar arasında etkisinden uzun süre
kurtulamadığım bir çeviri roman. Yazar, bu romanında öncekilerden farklı bir yol izlemiş. Bir kahramanın çevresinde gelişen bir öykü kurgulamış. Abartıyla yalınlığı, komediyle trajedinin özeliklerini bir arada kullanmış. Bir yıl gibi bir zaman dilimini çok az geri dönüşlerle anlatmış. Haftalarca “çok satanlar” listesinde yer alan bu çeviri yapıt, Türk okurundan gördüğü ilgiyi Fransız ve İngiliz okurlarından görmemiş. Bu durum, çevirmenin başarısı olarak değerlendirilebilir.

1. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır

basmaktadır?
(2006/ÖSYS)

A) Makale B) Deneme C) Eleştiri D) Fıkra E) Günlük

“1897 tarihinde İstanbul’da doğmuşum; ocak ayının 23’ü imiş. Anam, Japonya’dan dönüşte Ertuğrul Firkateyni’nin süvarisi, Tekirdağlı deniz yarbayı Ali Bey’in kızı Bayan Neyyire; babam, Trabzonlu Hasan Ali Efendi’nin oğlu Bay Ali Rıza’dır. İlköğrenimimi Yeşil tulumba’da ‘Yolgeçen’, Topkapı’da ‘Taş mektep’ mahalle mekteplerinde ve özel bir rüşdiye olan Mekteb-i Osmanî’de yaptım…” Hasan Ali Yücel

2,Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?


A)Biyografi B) Deneme C) Eleştiri D ) Otobiyografi E) Günlük

ADI-SOYADI:                                                                                         NUMARASI:                                                                          SINIFI:                                                                                                                                  SORULAR

Kadın ve inzal

1. dize

Sahte kuşlar uçurdum arkadaş göğüne;kimse bizi sevmiyor

2. dize

Gümüş tırnaklı kadın olur gece,her gece başucumda inzal

3. dize

Seyrelti saçlarını toplayan bir rahibe,incilin suya düşüşü

4. dize

Ve İsa’nın gülüşü inzal sürgünüm olma

5. dize

Kimsenin göğsünde değilim artık.

6. dize

Bu can sıkıntısı bir tanrı öldürtebilir bana

7. dize

Ya da bu can sıkıntısıyla ben,herkesin canileştiği

8. dize

Bir iyimserlik yaratabilirim külümden,ölümden

9. dize

Bir rüyayı kötüye yorar gibi uzak kalsam da

10. dize

Belirecek işte canım,ne çok ölüm var insanda

11. dize

Her gün başka başka hayatlarla ertelenen.

12. dize

Kadınsın;gözlerini kullanmadan susabilir misin

13. dize

Susayabilir misin bütün çölleri ellerinle kanıtlamadan

14. dize

Sessizlik;göğsümün ortasında bir şenlik

15. dize

Ardımda dönen taşı toprağa ilk kez ekliyorum

16. dize

Yüzümü çıkarıp kendimi ekliyorum bu maskeli baloya

17. dize

Burada bizi kimse sevmiyor

18. dize

Uyanınca yanında, maske artık benim

19. dize

Gerçek yüzüm;sürgünüm,beni bırakma.