REKLAM

9. sınıf dil ve anlatım dersi 2. dönem 1. yazılı örneği

1. Aşağıdaki cümlelerde “batmak” sözcüğünü farklı bağlamlarda 4 ayrı cümlede kullanınız. (10p)

  

2. Aşağıdaki sözcükleri yapılarını (basit ,türemiş, bileşik) karşılarına yazınız.(10p)

11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ TELAFİ YAZILISI  SORULARI

 

ADI VE SOYADI:                                                    

NU:

SINIFI:

SORULAR

1.Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz? (10 puan)

Dünya edebiyatının en tanınmış deneme yazarları Montaigne ve Bacon’dur. ( D   )

Edebiyatımızdaki ilk makaleyi Ziya Paşa yazmıştır. ( Y   )

Gezi yazısında görülenler genellikle üçüncü kişinin ağzından yani anlatılır. (   Y  )

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

...................LİSESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 11-….. SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Adı Soyadı:                                                  Sınıfı:

No:

I. METİN

II. METİN

28.07.1992

Sabah kahvaltıdan sonra hattın toplanması ve iplerin sarılması 12.00’ye kadar sürdü. Bugün kendimi biraz daha iyi hissediyorum. 12.00 gibi bizim kamptan yola çıktık, kırk beş dakika kadar sonra duvarın dibindeki kampa vardık. 6B ekibi de ipleri toplamışlar, yemek yiyorlardı.. Biz onlarla oturup çay içtikten sonra, aşağıya taşımak için onlardan biraz malzeme alıp inişe devam ettik.

Meşrutiyetin ilanından beri, bana sık sık yatı misafirliğine gelen Şahabettin Süleyman, bir akşam, her vakitki telaşlı ve heyecanlı haliyle üzerime yürürcesine “Erken yemek yiyelim, Süleyman Nazif’i ziyaret edeceğiz.” demişti. Şahabettin Süleyman’ın bir büyük müjde gibi verdiği bu haber, doğrusunu söylemek lazım gelirse bende ne bir sevinç ne bir ilgi uyandırmıştı.