REKLAM

A. Aşağıda paranteze alınmayan sözcüklere getirilen hal (durum) eklerini ve bu eklerin adlarını karşıları­na yazınız.

getirilen ek ekin adı

1.           arabaya (bindi)                                                     

2.           bahçede (karşılaştık)..........................................            

3.           defteri (unuttu)                                                      

4.           sinemadan (çıktık)                                               

5.           konsere (gidiyordu)                                             

6.           çiçeği (koparma)                                                  

7.           annemden (duydum)......................................................

8.           yolda (gördüm)                                                     

9.           devlete (aitmiş)                                                    

10.     uzaktan (bakıyor)                               ..................

B. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerin adlarını karşılarına yazınız.

1.          Mahallenin çocukları oynuyorlar.........................

2.          Evi bize çok yakın.                                                  

3.          Müdür öğrencileri uyardı.                                      

4.          Bu yıl derslerim çok iyi.                                         

5.          Çiçeği yavaşça yerden aldı.                                 

6.          Sıralan içeri taşıyalım.                                          

7.          Sevginin değerini bilmek lazım.                          

8.          Oyunun sonunu beklemedi.                                

9.          Sizin tarlanız kaç dönüm?                                     '.

10.    Yaşlılan sevindirmek gerekir.                              

C. Aşağıdaki cümlelerde geçen ilgi (tamlayan) ve iye­lik eklerini bulup sayılarını altlarındaki boşluklara
yazınız.

1.           Gecenin yarısında hayalin aydınlattı odamın içini. (ilgi eki      / iyelik eki              )

2.           Ellerini tuttuğumdan beri sevdanın, kalbim rahat yüzü görmedi.

(ilgi eki.......... / iyelik eki.............. )

3.   Yaşamın ilginç yanlarından biri de en iyinin dışında bir şey kabul etmeyenlere genellikle en iyiyi verme­sidir.

(ilgi eki......... / iyelik eki............... )

4.   Büyük adamların amaçları, küçüklerin ise yalnız is­tekleri vardır.

(ilgi eki.......... / iyelik eki.............. )


Ç.     Aşağıda paranteze alınmayan sözcüklere getirilen ekleri ve bu eklerin adlarını karşılarına yazınız.

getirilen ek       ekin adı

1.            senin (sözlerin)                                                    

2.            arabalar (dizilmiş)                                               

3.            kitapta (bulamadım)                                           

4.            bardağı (kırmış)                                                   

5.            nereden (aldın)                                                    

6.            okula (gitti)                                                            

7.            (masanın) ayağı                                                  

8.            vitrine (bakıyor)                                                     

9.            bisikletten (düştü)                                                

10.      (kitabın) cildi                                                         

D. Aşağıdaki fiillerin almış oldukları kip eklerini ve bu eklerin adlarını karşılarına yazınız.

getirilen ek     ekin adı

1.           gülüyor                         ..........................................

2.           soracak                        ..........................................

3.           görmüş                                                                    

4.           bilmez                                                                      

5.           kalktı                                                                         

6.           söylese                                                                    

7.           yazmalı                                                                     

8.           gelir                                                                         

9.           çalışalım                                                                

10.     dur                                                                           

E. Aşağıdaki fiillerin almış oldukları şahıs eklerini ve bu eklerin adlarını karşılarına yazınız.

getirilen ek     ekin adı

1.           indim                              ..........................................

2.           anlayacaksın                                                            

3.           düştü                                                                       

4.           konuşmuşlar                                                        

5.           aradınız                                                                  

6.           görüştük                                                                

7.           oynayalım                       ..........................................

8.           duyarsın                       ..........................................

9.           taşındım                       ..........................................

10.     kazanacak                      ..........................................

F. Aşağıda paranteze alınmayan sözcükleri örnekte görüldüğü gibi inceleyiniz.

1.    evimize (gidiyoruz)               ev   - imiz   -   e

isim   iyelik    hal eki       eki

2.           (söylediklerimi) yapacakmış      ........................

3.           (benimle) gelmelisin               ............................

4.           (durmadan) ağlıyor                  ............................

5.           (seni) görmedik                        ............................

6.           arabalardan (indik)                  ............................

7.           annemi (özledim)                                                 

8.           gözlerimin (içi)                                                      

9.           (bende) geleyim                        ............................

10.     sözlükte (bulamadık)               ............................

11.     yenilgiyi (unuttuk)                      ............................

12.     (anlatılanları) duymazdı           ............................

G. Aşağıdaki sözcüklerin almış oldukları ekleri örnek­te görüldüğü gibi karşılarına yazınız.

aldığı ek

1.           korku                                                        - u

2.           kitaplık                                                 - lık

3.           çizgi                                                            

4.           evsiz                                                           

5.           görgü                                                         

6.           yedinci                                                        

7.           bilgin                             ............................

8.           sonsuz                           ............................

9.           uygun                             ............................

10.     yoldaş                             ............................

11.     durak                            ............................

12.     kovdur-                            ............................

13.     dördüz                                                        

14.     sarımtırak                                                

15.     ilgilen-                                                      

16.     algı                                                             

17.     tutku                                                           

18.     çalışkan                                                   

19.     açık                                                           

20.     taşla-                                                        


G. Aşağıdaki sözcüklerin aldıkları ekleri ve bu eklerin işlevlerini örnekte olduğu gibi karşılarına yazınız.

getirilen ek     ekin adı

1.            sezgi              - gi                    fiilden isim yapma eki

2.            güldür(mek)    - dür -               fiilden fiil yapma eki

3.            kırık               ..........................................................

4.            yüzleş(mek)    ..........................................................

5.            susa(mak)     ..........................................................

6.            sayı                ..........................................................

7.            sevil(mek)       ..........................................................

8.            tutum              ..........................................................

9.            güzellik         ..........................................................

10.      inanç            ..........................................................

11.      yangın            ..........................................................

12.      canlı               ..........................................................

13.      daral(mak)  ..........................................................

14.      bakış              ..........................................................

15.      baskı              ..........................................................

16.      kısa                ..........................................................

17.      yapı                ..........................................................

18.      yorgun            ..........................................................

19.      güçlük          ..........................................................

20.      havla(mak)     ..........................................................

H. Aşağıdaki sözcükleri örnekte olduğu gibi inceleye­rek, aldıkları yapım eklerini "YE" ile, çekim eklerini "ÇE" ile gösteriniz.

1.    yorulmamış          yor- ul-    -ma   -mış -sın

YE     ÇE     ÇE       ÇE

2.            yerleştirdi                                                               

3.            korkusuzdu              .................................................

4.            yaptırmalıydı         .................................................

5.            kötülükten             .................................................

6.            suskundur            .................................................

7.            olgunlaştınız         .................................................

8.            görmüyorsan        .................................................

9.            ilerlediler               .................................................

10.      güldürelim            .................................................

11.      gözlemleyin           .................................................

12.  yanılgılarmış         .................................................

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile