Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
z, Z

Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir

zaaf saymak

eksiklik olarak görmek

zabıt tutmak

tutanak düzenlemek

zabitan

Subaylar

zabitlik

Zabit olma durumu

zabıtname

Tutanak

zaç

Kükürtle demir birleşimlerinden biri

zaç yağı

Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya

zadegân

Soylular, aristokrasi

zadegânlık

Zadegân olma durumu

Zafer Bayramı

30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram

zafran

Safran

zağ

Kılağı

zağanos

Bir cins doğan

zağar

Bir cins av köpeği

REKLAM