Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Y

İtriyum'un kısaltması

y

Bilinmeyen ikinci niceliği gösterir

y, Y

Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir

ya Allah

bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz

ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli

ua buranın şartlarına uymalı ya da buradan ayrılmalı

ya deve, ya deveci (ya deve üstündeki hacı)

"ilerisi için verdiğim sözden korkmuyorum. O zamana kadar şartlar değişebilir" anlamında kullanılır

ya devlet başa ya kuzgun leşe

sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır

ya herrü ya merrü

zor, tehlikeli bir durum karşısında "ne olursa olsun" gibi kötü ihtimalin de göze alındığını anlatır

ya huyundan ya suyundan

bazı özellikleri olduğu gibi, bir yerden, bir kimseden almış kimseler için kullanılır

ya Rabbi

Tanrı'm, Allah'ım

ya sabır

katlanılması güç durumlarda sabır gerektiğini anlatır

ya sabır çekmek

bir sıkıntıya ses çıkarmadan veya ona karşı bir şey yapmadan katlanmak

yaba

Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı

yabalama

Yabalamak işi

yabalamak

Yaba ile atmak veya savurmak

REKLAM