Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
x (veya Röntgen) ışınları

Röntgen adlı Alman bilgininin 1896'da bulduğu ışınlar

x, X

Türk alfabesinde yer almayan bu harf, ancak yabancı kelimelerde bulunur ve ks sesini verir; Fransızca söylenişiyle iks diye adlandırılır

Xe

Ksenon'un kısaltması

REKLAM