Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
W

Vat'ın kısaltması

w, W

Türk alfabesinde yer almayan bu harf, ancak yabancı özel adlarda kullanılarak v sesini verir; Fransızca söyleyişiyle dublve diye adlandırılır

WC

Ayak yolu

REKLAM