Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
U

Uranyum'un kısaltması

u borusu

U harfi biçiminde yapılmış boru

U dönüşü

Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma

U dönüşü yapmak

yüz seksen derece dönüş yapmak

u, U

Türk alfabesinin yirmi beşinci harfi; ses bilimi bakımından kalın, dar, yuvarlak ünlüyü gösterir

ü, Ü

Türk alfabesinin yirmi altıncı harfi. Ses bilimi bakımından ince, dar, yuvarlak ünlüyü gösterir

ubudiyet

Kölelik, kulluk

üç adım

Atletizmde üç adım atlama dalı veya yarışması

üç aşağı beş yukarı

yaklaşık olarak, az bir farkla

üç aşağı beş yukarı dolaşmak

kararsızlık içinde gezip durmak

üç aylar

Ay takviminde recep, şaban ve ramazan aylarına verilen toplu ad

üç aylık

Üç ayda bir ödenen emekli aylığı

üç başlı

Üç başı olan

üç beş

Nicelik yönünden az

üç beyaz

Un, şeker ve yağı anlatan bir söz

REKLAM