Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
T

Trityum'un kısaltması

T cetveli

Bir kenarını çizim yapılan yüzeyin kenarına dayayıp diğer kenarıyla birbirine parelel yatay çizgiler çizmeye yarayan T biçimindeki cetvel

T cetveli

T harfine benzeyen, parelel doğrular çizmek için kullanılan cetvel

t, T

Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfi. Te adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümsüz patlayıcı diş ünsüzünü gösterir

Ta

Tantal'ın kısaltması

ta

dek, değin, kadar veya beri gibi edatlarla birlikte kullanılarak, bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatır

ta kendisi (ta kısa söylenir)

(biri için) o kimse, tastamam kendisi

ta ki (ta uzun söylenir)

yeter ki, sonunda

taaccüp

Şaşma

taaccüp etmek

hayrete düşmek, hayrette kalmak, şaşmak

taaddüt

Çoğalma, sayısı artma

taaffün

Kokuşma, pis kokma

taaffün etmek

kokuşmak, pis kokmak

taahhüt

Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme

taahhüt etmek

üstlenmek

REKLAM