Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
S

Kükürt'ün kısaltması

s, S

Türk alfabesinin yirmi ikinci harfi. Se adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümsüz sızıcı diş eti ünsüzünü gösterir

ş, Ş

Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfi. Şe adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından fışıltılı ötümsüz, diş eti-damak ünsüzünü gösterir

şa

Sporcuların arasında yaşa ve yaşasın yerine alkış için ya kelimesinin üç kez tekrarından sonra yine üç kez tekrarlanarak söylenir

saadet

Mutluluk, ongunluk, mut, kut

saadet zinciri

Bir dizi mutluluk

saadetle

güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü

saadetle

"Güle güle" anlamında esenleme sözü

saadetlu

Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan

saat camı

Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam

saat açısı

Konum üçgeninin içinde bulunulan yerin saatini veren açısı

saat ayarı

Vaktin ve saatin düzenli akışını sağlamak amacıyla yapılan ayar

saat başı

Her saatin ilk dakikaları, tam saat

saat başı galiba!

bir toplantıda, herkesin dalıp sustuğunda, bu durumu fark eden bir kimsenin söylediği şaka sözü

saat bu saat

ele geçen fırsattan yararlanmanın tam zamanı

REKLAM