Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
r, R

Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir

Ra

Radyum'un kısaltması

Rab

Tanrı

Rabbena

Tanrı, Tanrım

rabbena hakkı için

ant içerken inandırmak için kullanılır

rabbim

Tanrım

rabıt

Bağ, bağlama

rabıt edatı

Bağlaç

rabıtasızlık

Rabıtasız olma durumu

raca

Hindistan'da prenslere verilen unvan, mihrace

raci olmak

dokunmak, dayanmak, ilgilenmek

radansa

Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka

radarcı

Radar kullanan veya radarın bakım ve onarımıyla görevli kimse

radarcılık

Radarcının görevi

radde

Derece, kerte

REKLAM