Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
P

Fosfor'un kısaltması

p, P

Türk alfabesinin yirminci harfi. Pe adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümsüz, patlayıcı çift dudak ünsüzünü gösterir

Pa

Protaktinyum'un kısaltması

pabuç bırakmamak

yılmayıp, yapacağından vazgeçmemek, aldırmamak, korkmamak

pabuç eskitmek (veya paralamak)

bir iş için bir yere çok gidip gelmek, işi takip etmek

pabuç kadar dili olmak

kabaca ve terbiyesizce karşılık vermek

pabuççuluk

Ayakkabıcının işi, ayakkabıcılık

pabuçlarını çevirmek

dolaylı olarak kovmak

pabuçlu

Ayağında pabucu olan

pabuçluk

Evlerde veya cami girişlerinde kapıdan girilince ayakkabı çıkarılan veya konulan, genellikle rafları olan yer

pabuçsuz

Ayağında pabucu olmayan

pabuçtan aşağı

aşağılık

pabucu büyüğe okutmak

akılsızca davrananlar için alaylı bir öğüt olarak kullanılır

pabucuna kum dolmak (veya taş kaçmak)

ortaya çıkan durum karşısında tedirgin olmak

pabucunu dama atmak (veya pabucu dama atılmak)

kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek

REKLAM