Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
ö

Tikinme veya bıkma anlatır

o

Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir

O

Oksijen'in kısaltması

o bu

Bazı kimseler ve nesneler

o denli

Öyle, o kadar

o duvar senin, bu duvar benim

birinin yalpalayacak kadar sarhoş olduğunu anlatır

o gün bugün(dür)

o zamandan beri

o hâlde

bu durum karşısında, demek oluyor ki, öyleyse

o kapı (mahalle) senin bu kapı (mahalle) benim

sürekli gezip dolaşmayı anlatır

o saat

Hemen, o anda

o sırada

İçinde bulunulan zamanda

o taraflı olmamak

ilgi göstermemek, konuyla ilgisi yokmuş gibi davranmak

o tarakta bezi olmamak

o şeyle ilişiği bulunmamak

o yolda

öyle, o gidiş ve düzenle

o, O

Türk alfabesinin on sekizinci harfi; ses bilimi bakımından kalın, yuvarlak ve geniş ünlüyü gösterir

REKLAM