Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
N

Azot'un kısaltması

n, N

Türk alfabesinin on yedinci harfi. Ne adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından genizsi diş, diş eti ünsüzünü gösterir

Na

Sodyum'un kısaltması

naaş

Ölen kimsenin vücudu, ceset

nabız almak

bk. nabzını saymak

nabzı durmak

ölmek

nabzına girmek

elindeki imkânları kullanarak birinin hoşnutluğunu kazanmak, birini yola getirmek ve düşüncelerini benimsetmek

nabzına göre şerbet vermek

birinin hoşuna gidecek, gururunu okşayacak yolda davranmak

nabzını saymak

bir dakikadaki kalp atışını saymak

nabzını tutmak

nabzını saymak için bileğini tutmak

nabzını yoklamak (veya nabız yoklamak)

niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak

nacak

Sapı kısa, küçük odun baltası

naçar kalmak

bir çare, çıkar yol bulamamak

naçiz

Değersiz, önemsiz

naçizane

Çok küçük, önemsiz bir şey olarak

REKLAM