Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
M

Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir

m

Metrenin kısaltması

m, M

Türk alfabesinin on altıncı harfi. Me adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından genizsi çift dudak ünsüzünü gösterir

maada

-den başka, gayri

maaile

Ailece, ev halkıyla birlikte

maalesef

"Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki" anlamında kullanılır

maalmemnuniye

İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle

maarifçi

Öğretim ve eğitim kurum veya kuruluşlarında çalışan kimse

maaş

Aylık

maaş almak

aylık almak

maaş bağlamak

aylık bağlamak

maaş bordrosu

Çalışanların bir aylık hizmet bedelini, vergi matrahını ve kesintileri ile aylık net ücretini gösterir cetvel, aylık bordro

maaş vermek

aylık vermek

maaşa geçmek

aylığa geçmek

maaşlı

Aylıklı

REKLAM