Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
L

Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir

L demiri

Sanayide kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çubuk

l, L

Türk alfabesinin on beşinci harfi. Le adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü diş eti-avurt ünsüzünü gösterir. L ünsüzünün biri art (kalın), öbürü de ön (ince) olmak üzere iki türü vardır

La

Lântan'ın kısaltması

lâakal

En azından, hiç olmazsa

lâbada

Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)

lâborant

Araştırmalarda, lâboratuvar deneylerinde yardımcı olarak çalıştırılan kimse

lâborantlık

Lâborantın işi veya mesleği

lâboratuvar muayenesi

Bir hastalıkta teşhisin konması ve gereken tedavinin belirlenmesi amacıyla yapılan tahlil ve muayene

lâbrador

Labrador kıyılarında parlak bir türüne rastlanan, feldspatlar grubundan ve plâjiyoklâz serisinden olan alüminyum, kalsiyum ve sodyum silikatı

lâbros

Lâpina balığının büyük cinsi

lâçin

Bir tür şahin, doğan

lâciverdî

Lâcivert renkli, lâciverde çalan

lâcivert taşı

İçinde düzgün bir biçimde dağılmış kükürt bulunan sodyumla alüminyum silikatın oluşturduğu değerli, lâcivert renkli taş

lâcivertlik

Lâcivert renklilik

REKLAM