Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
K

Potasyum'un kısaltması

k, K

Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir

kaba et

Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer

kaba kâğıt

Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt

kaba kurgu

Filmin son durumuna yer vermek üzere seçilen çekimlerin senaryodaki sıralanışa göre birbirine eklenerek oluşturulan ilk kurgusu

kaba kuşluk

Öğleden bir iki saat önceki zaman

kaba kuvvet

Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol

kaba sakal

Gür ve geniş sakallı

kaba şiş

Kaba kulak

kaba sıva

İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva

kaba sofu

Dinî kuralları yanlış yorumlayarak ibadet ve düşüncede aşırılığa kaçan

kaba taslak

Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgilerini belirten

kaba Türkçesi

Açıkçası, tam anlamıyla

kaba yapı

Bir binayı dış etkenlere karşı koruyup ayakta tutan temel, ana duvarlar, kirişler, çatı vb. nden oluşan asıl gövde

kaba yel

Lodos

REKLAM