Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
j J

Türk alfabesinin on üçüncü harfi. Je adı verilen bu harf ses bilimi bakımından fışıltılı ötümlü diş eti ünsüzünü gösterir

jagar

bk. jaguar

jaguar

Kedigillerden, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan, postu, iri benekli memeli türü (Felis onca)

jaketatay

Resmî ziyaret ve davetlerde erkeklerin giydikleri, arkası yırtmaçlı, etekleri uzun ve ön köşeleri yuvarlak kesilmiş ceket

jaketataylı

Jaketatayı olan

jakoben

Fransa'da Aziz Dominicus tarikatına bağlı rahip ve rahibelere verilen ad

jakobenizm

Jakoben yanlısı olma

jakuzi

Sağlık havuzu

jale

Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı

jalûzi

İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde

jambon

Tuzlama veya dumanlama yoluyla hazırlanmış domuz budu veya kolu, domuz pastırması

jambonluk

Jambon yapmaya elverişli domuz eti

janjan

Yanardöner, şanjan

janjanlı

Yanardöner olan

janr

Çığır, tarz, cins

REKLAM