Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
i

İyot'un kısaltması

i, İ

Türk alfabesinin on ikinci harfi. İ adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince, düz, dar ünlüyü gösterir

iade edilmek

geri verilmek, geri çevrilmek

iadeiziyaret

Daha önce yapılan ziyaretin karşılığını verme

iadeli taahhütlü

bk. iadeli

iare

Eğreti verme, ödünç verme

iaşe

Yedirip içirme, besleme, bakma

iaşe etmek

yedirip içirmek, beslemek, bakmak

iaşe ve ibate

Besleme, yedirip içirme ve barındırma

ibadet de gizli, kabahat de

yapılan iyiliklerin göstermelik olmaması, işlenen suçların, ayıplarının açığa vurulmaması için kullanılır

ibadet etmek

Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı'ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak

ibadetgâh

İbadet yeri, ibadethane

ibadethane

İbadet edilen yer, tapınak

ibare

Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz

ibaret

Oluşan, meydana gelen

REKLAM