Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Ga

Galyum'un kısaltması

gabardıç

Yaşlı ardıç ağacı

gabavet

Anlayışsızlık, kalın kafalılık

gabi

Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı

gabilik

Anlayışsızlık, ahmaklık, kalın kafalılık

Gabonlu

Afrika'daki Gabon halkından olan kimse

gabro

Renkli minerallerden (amfibol, piroksen ve olivin) oluşan bir tür iri taneli kaya

gabya

Ana direklerin üzerine sürülen çubuklara ve ana direklerin üstlerinde bulunan serenlere verilen ad

gabya yelkeni

Ana yelkenler üzerindeki yelkenler

gabyacı

Yelkenli gemilerde yelken, arma, seren ve bütün bunlara ait her tür işi yapan görevli, gabyar

gabyar

bk. gabyacı

gacı

bk. gaco

gacır gacır

Gacır gucur

gacır gucur

Sert cisimlerin çarpıştıklarında, birbirine sürtündüklerinde çıkan çirkin ve kulak tırmalayıcı sesi belirtmek için kullanılır

gacır gucur etmek

gacır gucur ses çıkarmak

REKLAM