Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
F

Flüor'un kısaltması

F.K.B

Fizik, kimya, biyoloji kısaltması

fa anahtarı

Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret

faaliyette bulunmak

çalışma içine girmek

faaliyetten alıkoymak

çalışması durdurulmak, çalışmadan alıkonulmak

fabl

Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye

fabrika

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi

fabrikacı

Fabrika sahibi veya fabrika işleten kimse, fabrikatör

fabrikasyon

Fabrikada yapılarak tüketime hazır duruma getirilen (madde)

fabrikatör

Fabrikacı

fabrikatörlük

Fabrika sahipliği veya işletmeciliği

faça etmek

serenleri başa veya geriye doğru çevirerek yelkenleri sarmak

façalı

Havalı, gösterişli

façası olmak

havalı, gösterişli olmak

façasını almak (veya al aşağı etmek)

birini mahçup etmek, bozmak

REKLAM