Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
e mi?

olur mu?

ebabil

Dağ kırlangıcı, keçisağan

ebadında

boyutlarında, çapında, ölçüsünde, büyüklüğünde

ebat

Boyutlar

ebcet

Arap alfabesinin her harfi bir rakamı karşılayan ve anlamsız sekiz kelimeden oluşan değişik bir düzeni. Bu düzende baştaki elif harfinden başlanarak, her harfe, birden ona kadar birer birer, ondan yüze kadar onar onar, yüzden bine kadar yüzer yüzer arttırmak yoluyla bir değer verilmiştir

ebcet hesabı

Ebcet düzeninden yararlanarak bir kelimeyi rakama çevirmek veya kelimelerle ve genellikle eski şairlerin yaptığı gibi, mısralarla önemli bir olayın tarihini gösterme yöntemi

ebe olmak

oyun içinde ebelik yapmak

ebebulguru

Bulgur iriliğinde yağan kar

ebedî

Sonsuz, ölümsüz

ebedî uyku

Ölüm

ebedî uykuya dalmak

ölmek

ebedîleşme

Ebedîleşmek işi

ebedîleşmek

Ebedî duruma gelmek, sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek

ebedîleştirme

Ebedîleştirmek işi

ebedîleştirmek

Ebedî duruma getirmek, sonsuzlaştırmak, ölümsüzleştirmek

REKLAM