Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
D

Döteryum'un kısaltması

Dadacı

Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist

Dadaist

Dadacı

Dadaizm

Dadacılık

dadandırma

Dadandırmak işi

dadandırmak

Dadanmasına yol açmak

dadanma

Dadanmak işi

dadaşlık

Dadaş olma durumu

dadı

Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın

dadı olmak

çocuk bakıcılığı görevini üstlenmek

dadılık

Dadı olma durumu veya dadının yaptığı iş

dağ (veya dağları) devirmek

çok zor işleri başarmak

dağ adamı

Kaba saba kimse

dağ anası

Çok iri kadın, dağlar anası

dağ ardında olsun da, yer altında olmasın

yaşasın da uzakta olsun

REKLAM