Now loading.
Please wait.

REKLAM

Türkçe Sözlük

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
ç Ç

Türk alfabesinin dördüncü harfi. Çe adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümsüz, katışık, diş - diş eti ünsüzünü gösterir

ç ç

Türk alfabesinin dördüncü harfi

Ca

Kalsiyum'un kısaltması

çaba

Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, ceht

çaba göstermek

bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak

çaba harcamak

bir işi yapabilmek için elden gelen bütün gücü kullanmak

cabadan

Bedava olarak, karşılıksız, fazladan

çabalama

Çabalamak işi

çabalama kaptan ben gidemem

bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok

çabalanma

Çabalanmak işi

çabalanmak

Çabalamak işi yapılmak

çabalayış

Çabalamak işi veya biçimi

çabucacık

Çabucak, sür'atle

çabuk çabuk

Çabuk olarak, ivedilikle

çabuk ol (veya çabuk)

çabuk davran, çabuk iş gör, oyalanma!

REKLAM